0174 - 24 47 25

Aangifte schenkbelasting

 
Aangifte schenkbelasting

Door middel van schenkingen kan ervoor gezorgd worden dat er nu reeds gebruik kan worden gemaakt van vermogen. Hiermee wordt voorkomen dat later een hogere erfbelasting moet worden betaald. Vaak worden schenkingen gedaan om bij te dragen aan de aankoop van een eigen woning van de kinderen. Degene die de schenking ontvangt moet tezamen met de schenker aangifte schenkbelasting doen, maar de schenkbelasting zelf kan ook door de schenker op zich worden genomen en bij de schenking worden betrokken en dit leidt dan tot een hogere schenkbelasting.

Met het oog op de aangifte schenkbelasting is het raadzaam om bij schenkingen belastingadvies in te winnen. Wij adviseren u graag over het juiste tijdstip om schenkingen te doen en over de hoogte van tarieven en vrijstellingen. Ook zijn wij gespecialiseerd in estate planning, waarbij we ernaar streven om uw vermogen fiscaal zo gunstig mogelijk naar de volgende generatie over te brengen.U kunt met ons contact opnemen voor een vrijblijvend gesprek.

Tarieven en vrijstelling schenkbelasting
Over de schenkingen moet schenkingsbeslating worden betaald. Er is echter ook een vrijstellingsbedrag. De tarieven van de schenkbelasting zijn hetzelfde als die van de erfbelasting, maar de vrijstellingsbedragen schenkbelasting zijn anders.

Schenkbelasting 2017
Vanaf 2017 is het weer mogelijk om belastingvrij € 100.000,- te schenken. Voorwaarde is wel dat de schenking wordt gebruikt voor de aankoop of verbetering van een eigen woning of aflossen van de hypotheekschuld en dat de ontvanger in de leeftijd van 18-40 jaar is.

In eerdere jaren reeds geschonken
Heeft u in eerdere jaren ook al gebruik gemaakt van de extra verhoogde schenkingsvrijstelling, zoek dan goed uit welke mogelijkheden u nog heeft. Er kunnen dan andere regels gelden.

Een tip uit Tips & Advies Belastingen van 1 juli 2016 is deze: voor het geval u al voor 2010 gebruik hebt gemaakt van de vrijstelling van € 24.000,-, dan kunt u die in 2016 nog belastingvrij aanvullen  met € 26.000,- (voor de eigen woning) tot € 50.000,- en dit bedrag in 2017 nog wederom belastingvrij aanvullen tot € 100.000,-.

Ook wordt aangeraden op te letten met de €100.000,- schenkingsvrijstelling eigen woning in 2017 en secuur te bekijken of die in uw situatie nog wel mogelijk is. Ook is het in voorkomende gevallen raadzaam om nog in 2016 gebruik te maken van de belastingvrije ‘kop’, zodat u deze in 2017 alsnog aan kunt vullen tot € 100.000,-