Aangifte erfbelasting

aangifte erfbelasting

Erfbelasting, voorheen successierecht genoemd, is de belasting die na overlijden over de nalatenschap moet worden betaald. Hiervoor moet apart aangifte erfbelasting worden gedaan. Voor de erfbelasting gelden veel bijzondere regels die in de aangifte erfbelasting op de juiste manier verwerkt dienen te worden. U kunt deze aangifte aan ons uitbesteden.

Naast de erfbelasting moet voor de overledene in het jaar van overlijden met een F-biljet een aangepaste aangifte inkomstenbelasting worden gedaan. Voor de erfgenamen zijn dit vaak lastige aangelegenheden, temeer daar deze niet vaak voorkomen.

Bij J.C. Suurmond & zn. Belastingadviseurs is die zorg in vertrouwde handen. Dat geldt ook voor de verdeling en afwikkeling van de nalatenschappen zelf. Regelmatig worden we daarbij door klanten aangesteld als executeur. Op die manier wordt de nalatenschap en daarmee de erfbelasting op een professionele, objectieve wijze door ons beheerd en afgehandeld. Ook kunnen wij zorg dragen voor uw gehele estate planning om vermogen naar de volgende generatie over te brengen met een minimale belasting. Hierbij adviseren wij u ook over de mogelijkheid om schenkingen te doen, zodat de uiteindelijke erfbelasting lager uitvalt.

Erfbelasting tarieven en vrijstellingen
Het tarief dat betaald moet worden bij de aangifte erfbelasting hangt af van de relatie met de overledene en de hoogte van het geërfde bedrag en varieert tussen de 10 en 40%.

De erfbelasting tarieven over 2020 vindt u hier.

Bij erfbelasting geldt een vrijgesteld bedrag waarover u geen aangifte erfbelasting hoeft te doen. De vrijstellingsbedragen voor de erfbelasting 2020 vindt u hier.

Wil u meer weten over het doen van erfbelasting aangifte en hoe de specialisten van J.C. Suurmond & zn. u hierbij kunnen helpen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.