Aangifte schenkbelasting

Aangifte schenkbelasting

Door middel van schenkingen kan ervoor gezorgd worden dat er nu reeds gebruik kan worden gemaakt van vermogen. Hiermee wordt voorkomen dat later een hogere erfbelasting moet worden betaald. Vaak worden schenkingen gedaan om bij te dragen aan de aankoop van een eigen woning van de kinderen. Degene die de schenking ontvangt moet tezamen met de schenker aangifte schenkbelasting doen, maar de schenkbelasting zelf kan ook door de schenker op zich worden genomen en bij de schenking worden betrokken en dit leidt dan tot een hogere schenkbelasting.

Met het oog op de aangifte schenkbelasting is het raadzaam om bij schenkingen belastingadvies in te winnen. Wij adviseren u graag over het juiste tijdstip om schenkingen te doen en over de hoogte van tarieven en vrijstellingen. Ook zijn wij gespecialiseerd in estate planning, waarbij we ernaar streven om uw vermogen fiscaal zo gunstig mogelijk naar de volgende generatie over te brengen.U kunt met ons contact opnemen voor een vrijblijvend gesprek.

Tarieven en vrijstelling schenkbelasting
Over de schenkingen moet schenkingsbeslating worden betaald. Er is echter ook een vrijstellingsbedrag. De tarieven van de schenkbelasting zijn hetzelfde als die van de erfbelasting, maar de vrijstellingsbedragen schenkbelasting zijn anders.

Schenkbelasting 2018
Vanaf 2017 is het weer mogelijk om belastingvrij € 100.000,- te schenken. Voorwaarde is wel dat de schenking wordt gebruikt voor de aankoop of verbetering van een eigen woning of aflossen van de hypotheekschuld en dat de ontvanger in de leeftijd van 18-40 jaar is.

In 2018 geldt een algemene vrijstelling van € 2.147,–. en voor schenkingen aan kinderen geldt een vrijstelling van € 5.363,– .

In eerdere jaren reeds geschonken
Heeft u in eerdere jaren ook al gebruik gemaakt van de extra verhoogde schenkingsvrijstelling, zoek dan goed uit welke mogelijkheden u nog heeft. Er kunnen dan andere regels gelden.

Neem nu contact met ons op om te kijken naar de mogelijkheden in uw situatie, ook indien in het buitenland woont.

Voorbeeldsituaties schenkingbelasting