Referenties

Aftrek monumentenpand 2019

23 oktober 2018

Monumentenaftrek 2018

In het belastingplan 2019 is opgenomen dat de aftrek monumentenpanden per 1 januari 2019 wordt vervangen door een subsidieregeling. Onderhoudskosten die in 2018 zijn gemaakt kunnen nog wel worden opgevoerd in de belastingaangifte 2018 die vanaf 1 maart 2019 kan worden ingediend.

Voorwaarden subsidieregeling

Minister Van Engelshoven (OCW) heeft over de nieuwe subsidieregeling een conceptbesluit naar de Tweede Kamer gestuurd. Hierin staan de volgende regels:

  • De subsidie geldt voor particuliere eigenaren van een rijksmonument met een woonfunctie. Hiermee worden monumenteneigenaren die er zelf niet wonen uitgesloten, hetgeen vaak voor zal komen;
  • Maximaal 35% van de instandhoudingskosten wordt gesubsidieerd;
  • Hierbij wordt streng gelet op de soort kosten: het gaat echt om kosten voor werkzaamheden die verricht worden voor de instandhouding van het rijksmonument en die sober, doelmatig en technisch noodzakelijk zijn.
  • Dit geldt ook voor werkzaamheden die gericht zijn op voorkoming van verval of voorkomen van vervolgschade, bijvoorbeeld: schilderwerk, herstel van voegen, het repareren of vervangen van goten en afvoeren, vervangen van kapotte dakpannen, herstel van scheuren in het buitenpleisterwerk.
  • De kosten voor arbeidsuren van de monumenteneigenaar of vrijwilliger vallen niet onder de subsidieregeling;
  • De subsidieaanvraag kan slechts gedurende 2 maanden worden ingediend: in de periode van 1 maart tot en met 30 april, in het kalenderjaar nadat de kosten zijn gemaakt. (Dus bijvoorbeeld van 1 maart 2020 t/m 30 april 2020 voor kosten die in 2019 zijn gemaakt). Het ziet ernaar uit dat er geen uitstelregeling is zoals bij de belastingaangifte. Bij het bepalen van het jaar waarin de kosten zijn gemaakt is de in de factuur vermelde datum bepalend.
  • Er kan ten hoogste één aanvraag per jaar per particuliere eigenaar worden ingediend.
  • Voor eigenaren van andere bewoonde monumenten dan woonhuizen zoals  landhuizen, boerderijen en sommige molens is er een alternatieve regeling. De zogenoemde ‘Subsidieregeling instandhouding monumenten’ (Sim) kent een subsidiepercentage van 60%.

Voor- en nadelen subsidieregeling

De huidige fiscale aftrek van uitgaven voor monumentenpanden is een regeling voor particuliere eigenaren van een beschermd rijksmonument dat is ingeschreven in het Monumentenregister. De monumentenaftrek geldt ook indien de eigenaar het pand niet zelf bewoont. Met de fiscale regeling zijn onderhoudskosten voor een rijksmonument voor 80% aftrekbaar.