Referenties

Automatische gegevensuitwisseling met steeds meer landen

27 maart 2018

informatieuitwisseling

In dit artikel in Taxence staan de antwoorden van staatssecretaris Snel op vragen over de aanpak van zwartspaarders die zij kreeg vanuit de Tweede Kamer.

Het is een duidelijke en actuele toelichting van de wijze waarop de Belastingdienst belastingontduiking bestrijdt door middel van automatische gegevensuitwisseling waaraan steeds meer landen meewerken.

Mocht u naar aanleiding van het artikel vragen hebben over uw eigen situatie betreffende het aangeven van verzwegen buitenlands vermogen, neemt u dan contact met ons op.