Referenties

Buitenlandse banken “dwingen” Nederlandse rekeninghouders om in te keren

19 juni 2015

Steeds meer blijkt dat het bankgeheim daadwerkelijk is beëindigd; de banken in voormalige belastingparadijzen werken niet meer aan mee aan het zwart sparen. Zo zien wij steeds vaker brieven van cliënten waarin zij door hun bank in Zwitserland (zie voorbeeld brief van UBS en Credit Suisse) of Luxemburg (zie voorbeeld brief van BNP Paribas) worden verzocht om een verklaring te ondertekenen dat het vermogen bekend is of zal worden gemaakt bij de Nederlandse Belastingdienst. Ook geven de banken hierin aan dat zij de bankgegevens doorgeven aan de belastingdienst in hun land. Deze zal de informatie op verzoek uitwisselen met de Belastingdienst in Nederland. De banken treffen harde maatregelen: van sommige van onze cliënten vernemen wij dat hun rekening in Luxemburg werd geblokkeerd en bij anderen werd hun rekening bij een Zwitserse bank acuut beëindigd en kreeg men een cheque thuisgestuurd waar men vervolgens niets mee kan. In alle gevallen is gebruik maken van de inkeerregeling de enige optie om weer over het geld te kunnen beschikken, al of niet nog steeds op de buitenlandse rekening. Zoals we eerder berichtten vraagt de Belastingdienst ook daadwerkelijk deze bankgegevens op en is zij op de hoogte van steeds meer buitenlandse rekeningen.

Er kan nog steeds gebruik worden gemaakt van de inkeerregeling. Tot 1 juli 2015 kan men inkeren tegen een boete van 30%. Daarna wordt deze 60%. Indien de Belastingdienst zelf niet aangegeven buitenlands vermogen op het spoor komt voordat ingekeerd is, gelden boetes van 150 tot 300%. De kans hierop wordt steeds groter nu het bankgeheim afbrokkelt. Afwachten of ervanuit gaan dat de boel wel losloopt is dan ook geen slimme keuze.