Referenties

Buitenlandse rekening bij bank in Hong Kong aangeven

30 april 2020

buitenlandse rekening Hong kong

Ook nu weer horen wij regelmatig dat Nederlandse rekeninghouders benaderd zijn door hun bank in Hong Kong. Dit geld ook voor banken in China en Singapore. Het kan ook gaan om vermogen dat verkregen is door een erfenis of dat inmiddels niet meer op de rekening staat. Ook komt het vaak voor dat de buitenlandse rekening vermeld staat in de vooraf ingevulde aangifte.

Zoals wij reeds eerder op onze website meldden, doet ook Hong Kong (evenals China en Singapore) doet mee in het informatie-uitwisselingsprogramma waaraan inmiddels zo’n 100 landen deelnemen. In het kader van de Common Reporting Standard (CRS) hebben dan ook diverse banken in Hong Kong aan hun buitenlandse cliënten te kennen gegeven dat zij mogelijk verplicht worden om informatie over bankrekeningen van buitenlandse belastingplichtigen door te geven aan de nationale/lokale ’tax authority’ van het gebied waar de rekening zich bevindt. En dat deze het dan weer door kan geven aan de fiscus van het land waar de rekeninghouder woonachtig is. Hiervoor vragen de banken vaak eerst hun cliënten om aanvullende informatie om vast te kunnen stellen of en waar zij belastingplichtig zijn.

Indien u een rekening heeft bij een bank in Hong Kong, China of Singapore en u ontvangt dergelijke informatie of vragen, dan weet u dat u het risico loopt dat de Nederlandse fiscus op de hoogte zal zijn van uw buitenlandse rekening in de (nabije) toekomst. Het is dan zaak om te reageren voordat het zover is om te voorkomen dat u een hoge boete krijgt. Zeker indien u ook al de buitenlandse rekening vermeld ziet staan in de vooraf ingevulde aangifte is het zaak dat u op eigen initiatief openheid van zaken geeft aan de fiscus.

Wij zijn u graag van dienst hierbij indien u contact met ons opneemt.