Referenties

Buitenlandse rekeningen vermeld van bijna 12 jaar terug

23 mei 2019

inkeerregeling navorderingstermijn

Update april 2020

Laatste nieuws over vermelding van buitenlandse rekeningen in onder meer Hong Kong, China en Singapore.

Vaker buitenlandse rekeningen vermeld van bijna 12 jaar terug

Op ons kantoor worden wij vaak benaderd door personen die in hun vooraf ingevulde aangifte een buitenlandse rekeningen vermeld zagen. De laatste tijd gaat het geregeld om een buitenlandse rekening die zij zo’n 10 of 11 jaar terug nog hadden. Deze termijn zit dicht tegen de navorderingstermijn van 12 jaar aan. Het is dan ook aannemelijk dat de fiscus deze buitenlandse rekeningen eerst aan wil pakken, voordat ze buiten de 12 jaars termijn vallen.

Mogelijkheden inkeerregeling en alsnog aangeven zwegen vermogen

Indien men een buitenlandse rekening vermeld ziet staan in de vooraf ingevulde aangifte, kan van de gebruikelijke inkeerregeling officieel geen gebruik meer worden gemaakt. De fiscus is namelijk reeds op de hoogte van het verzwegen vermogen. Toch is het in deze situatie verstandig om uw buitenlands vermogen alsnog aan te geven door middel van de inkeerregeling procedure. De kans bestaat dat de fiscus de zaak toch zal behandelen als inkeerregeling.

Zelf melden en volledig medewerken voor strafvermindering

Ook wordt zowel zelf melden als volledig medewerken door de fiscus gezien als strafverminderende omstandigheid. Staat bij u in de vooraf ingevulde aangifte ook een buitenlandse rekening van wat langer terug. De vermelding negeren heeft sowieso geen zin aangezien de fiscus meer zal willen weten. Ook is het zeer onverstandig om te melden dat het saldo nul was. De fiscus kan namelijk wel beschikken over saldogegevens, ongeacht of er in de vooraf ingevulde aangifte niets staat vermeld als saldo. Het is dus in elk geval aan te raden om zoveel mogelijk zelf actie te ondernemen richting de Belastingdienst. Ook is het belangrijk dat uw situatie goed gepresenteerd wordt. Wij helpen u graag hierbij.

Navorderingstermijn en vragen over eerdere jaren

Het kan zijn dat een belastingplichtige 10 à 11 jaar geleden nog een buitenlandse rekening heeft gehad en deze daarna heeft opgegeven. Het is dan echter niet vanzelfsprekend dat er alleen een navorderingsbedrag en boete hoeft worden te betaald over slechts de resterende 1 à 2 jaar;

  • De fiscus wil namelijk ook weten hoe het geld dat op de buitenlandse rekening heeft gestaan is opgekomen; dus waar het is verdiend/ vandaan gekomen. Dit om te kunnen nagaan of er sprake is van andere strafbare feiten of zwart verdiend geld. Box 1 – naheffing is dan mogelijk;
  • Alhoewel de fiscus niet verder dan 12 jaar (+ 1 jaar voor eventueel verleend uitstel aangifte) kan navorderen, kan hij wel vragen stellen. Voor (na)heffing van erfbelasting en schenkbelasting (successierecht en schenkingsrecht) kan de fiscus overigens wel langer dan 12 jaar (onbeperkt) teruggaan;
  • De fiscus zal ook willen weten wat er met het geld is gebeurd na het opheffen van de rekening. 10 tot 12 jaar geleden was het nog makkelijker om een flinke som geld op te nemen bij een buitenlandse bank en naar Nederland te vervoeren. De Belastingdienst wil dan ook een duidelijke verklaring hebben en een reconstructie van de vernogensontwikkeling;
  • Indien er destijds, 12 jaar geleden, uitstel voor het doen van de aangifte inkomstenbelasting is aangevraagd, komt er nog 1 jaar extra navordering en boete bij. Er is dan sprake van een navorderingstermijn van 13 jaar.

U kunt contact opnemen met ons kantoor voor advies en begeleiding. Wij hebben ruime ervaring met het succesvol begeleiden van inkeerregeling trajecten en alsnog melden van buitenlands vermogen.