Inkeer actualiteiten


Buitenlandse rekening bij bank in Hong Kong aangeven

3 april 2020

Ook nu weer horen wij regelmatig dat Nederlandse rekeninghouders benaderd zijn door hun bank in Hong Kong. Het kan ook gaan om vermogen dat verkregen is door een erfenis of dat inmiddels niet meer op de rekening staat. Zoals wij … Lees verder


Update werkzaamheden en maatregelen coronavirus

16 maart 2020

In verband met de recente ontwikkelingen met betrekking tot het COVID-19 virus hebben wij bepaalde werkzaamheden aangepast. Wij doen ons uiterste best om onze werkzaamheden voor en dienstverlening aan u op een goede manier te laten verlopen. Wij betrachten dan … Lees verder


buitenlandse rekening vermeld in vooraf ingevulde aangifte

Buitenlandse rekening op aangifteformulier

13 maart 2020

Ook dit jaar zien veel belastingplichtigen hun buitenlandse rekening in de vooraf ingevulde aangifte vermeld. Dit jaar deed de Belastingdienst dit bij 620.000 Nederlanders, 200.000 meer dan vorig jaar. Bij een gedeelte van hen waarschijnlijk tot grote schrik, in het … Lees verder


Onwetendheid bij niet opgeven buitenlandse tegoeden

21 februari 2020

Op ons kantoor begeleiden wij regelmatig cliënten met het alsnog melden van niet aangegeven buitenlandse tegoeden. Wij nemen dan ook het contact met de Belastingdienst op ons en dragen verzachtende omstandigheden aan. Vaak merken we dat de fiscus maar moeilijk … Lees verder


Let op bij geld overmaken na inkeertraject

Ingekeerd? Let op wanneer u het geld overmaakt naar uw Nederlandse rekening

11 oktober 2019

Zit u in een inkeertraject of is dit afgerond? Gaat u het overgebleven (witte) buitenlands vermogen overmaken naar uw Nederlandse rekening? Geef dan tijdig bij de bank aan dat u gebruik maakt of heeft gemaakt van de inkeerregeling en dat … Lees verder


emigreren en belasting

Voorstel wijziging Inkeerregeling in Belastingplan 2020

27 september 2019

In het PDF document “Overige fiscale maatregelen 2020: memorie van toelichting” staat dat tijdens de behandeling van het pakket Belastingplan 2019 de toezegging is gedaan om te bezien of boetevrije inkeer kan worden uitgesloten voor situaties zoals die zijn gebleken … Lees verder


buitenlandse rekening vermeld in vooraf ingevulde aangifte

Vernietiging informatiebeschikking teruggedraaid door gegevensuitwisseling Nederlandse en Luxemburgse fiscus

16 augustus 2019

De Belastingdienst kan een informatiebeschikking opleggen indien een belastingplichtige volgens haar onvoldoende antwoord geeft op vragen. Als de belastingrechter vervolgens meent dat de fiscus gegevens wil verkrijgen die niet zijn op te vragen, zal hij de informatiebeschikking vernietigen. Als de … Lees verder


Toch gewoon inkeerregeling en geen vermoeden van ontdekking

13 juni 2019

In 2016 kwam grootschalig in het nieuws dat de Zwitserse banken UBS, Credit Suisse en Julius Baer en de Luxemburgse bank BNP Paribas BG Luxembourg informatie beschikbaar hadden gesteld over onder meer Nederlandse rekeninghouders aan de Belastingdienst. De rekeninghouders hadden … Lees verder


inkeerregeling navorderingstermijn

Buitenlandse rekeningen vermeld van bijna 12 jaar terug

23 mei 2019

Vaker buitenlandse rekeningen vermeld van bijna 12 jaar terug Op ons kantoor worden wij vaak benaderd door personen die in hun vooraf ingevulde aangifte een buitenlandse rekeningen vermeld zagen. De laatste tijd gaat het geregeld om een buitenlandse rekening die … Lees verder


Inkeerregeling: advocaat of belastingadviseur

Inkeerregeling: belastingadviseur of advocaat?

2 mei 2019

Beschikt u over buitenlands vermogen dat u nooit heeft aangegeven? Heeft u hierover een brief gekregen van de Belastingdienst of staat het rekeningnummer in uw vooraf ingevulde aangifte vermeldt? Belangrijk is dat u actie onderneemt. Goede presentatie van uw situatie … Lees verder