Inkeer actualiteiten


Opluchting na inkeerregeling

Opluchting na inkeerregeling

18 december 2020

Ook nu nog kunt u alsnog uw niet aangegeven buitenlands vermogen aangeven. In veel gevallen is de aanleiding om in te keren een nalatenschap of een brief van de belastingdienst of vooraf ingevulde aangifte waaruit blijkt dat de buitenlandse rekening … Lees verder


Geld gespaard in het buitenland en nooit aangegeven bij de fiscus?

24 augustus 2020

U heeft in het verleden in het buitenland gewerkt en uw aldaar gespaarde geld op een buitenlandse rekening gezet. Toen u weer naar Nederland terug verhuisde, heeft u deze buitenlandse rekening aangehouden en nooit opgegeven bij de Belastingdienst. Vanaf het … Lees verder


buitenlandse rekening Hong kong

Buitenlandse rekening bij bank in Hong Kong aangeven

3 april 2020

Ook nu weer horen wij regelmatig dat Nederlandse rekeninghouders benaderd zijn door hun bank in Hong Kong. Dit geld ook voor banken in China en Singapore. Het kan ook gaan om vermogen dat verkregen is door een erfenis of dat … Lees verder


maatregelen covid-19

Update werkzaamheden en maatregelen coronavirus

16 maart 2020

(Update 20 mei: onderstaande maatregelen zijn nog steeds conform de meest recente aankondigingen van de overheid). In verband met de recente ontwikkelingen met betrekking tot het COVID-19 virus hebben wij bepaalde werkzaamheden aangepast. Wij doen ons uiterste best om onze … Lees verder


buitenlandse rekening vermeld in vooraf ingevulde aangifte

Buitenlandse rekening aangifteformulier

13 maart 2020

Buitenlandse rekening op aangifteformulier Ook dit jaar zien veel belastingplichtigen hun buitenlandse rekening in de vooraf ingevulde aangifte vermeld. Dit jaar deed de Belastingdienst dit bij 620.000 Nederlanders, 200.000 meer dan vorig jaar. Bij een gedeelte van hen waarschijnlijk tot … Lees verder


onwetendheid bij niet opgegeven buitenlands vermogen

Onwetendheid bij niet opgeven buitenlandse tegoeden

21 februari 2020

Op ons kantoor begeleiden wij regelmatig cliënten met het alsnog melden van niet aangegeven buitenlandse tegoeden. Wij nemen dan ook het contact met de Belastingdienst op ons en dragen verzachtende omstandigheden aan. Vaak merken we dat de fiscus maar moeilijk … Lees verder


Let op bij geld overmaken na inkeertraject

Ingekeerd? Let op wanneer u het geld overmaakt naar uw Nederlandse rekening

11 oktober 2019

Zit u in een inkeertraject of is dit afgerond? Gaat u het overgebleven (witte) buitenlands vermogen overmaken naar uw Nederlandse rekening? Geef dan tijdig bij de bank aan dat u gebruik maakt of heeft gemaakt van de inkeerregeling en dat … Lees verder


emigreren en belasting

Voorstel wijziging Inkeerregeling in Belastingplan 2020

27 september 2019

In het PDF document “Overige fiscale maatregelen 2020: memorie van toelichting” staat dat tijdens de behandeling van het pakket Belastingplan 2019 de toezegging is gedaan om te bezien of boetevrije inkeer kan worden uitgesloten voor situaties zoals die zijn gebleken … Lees verder


buitenlandse rekening vermeld in vooraf ingevulde aangifte

Vernietiging informatiebeschikking teruggedraaid door gegevensuitwisseling Nederlandse en Luxemburgse fiscus

16 augustus 2019

De Belastingdienst kan een informatiebeschikking opleggen indien een belastingplichtige volgens haar onvoldoende antwoord geeft op vragen. Als de belastingrechter vervolgens meent dat de fiscus gegevens wil verkrijgen die niet zijn op te vragen, zal hij de informatiebeschikking vernietigen. Als de … Lees verder


Toch gewoon inkeerregeling en geen vermoeden van ontdekking

13 juni 2019

In 2016 kwam grootschalig in het nieuws dat de Zwitserse banken UBS, Credit Suisse en Julius Baer en de Luxemburgse bank BNP Paribas BG Luxembourg informatie beschikbaar hadden gesteld over onder meer Nederlandse rekeninghouders aan de Belastingdienst. De rekeninghouders hadden … Lees verder