Inkeer actualiteiten


einde inkeerregeling in het nieuws

Nog inkeren voor 1 januari 2018

22 december 2017

Zoals eerder bericht vervalt per 1 januari 2018 de huidige inkeerregeling. Heeft u verwegen vermogen op een buitenlandse spaarrekening (gehad), maak dan nog voor 1 januari gebruik van de inkeerregeling. Lees hier hoe wij kunnen dit voor u regelen.  


Amendement: inkeerregeling alleen afgeschaft voor zwartspaarders

1 december 2017

Aanvankelijk zou de inkeerregeling per 1 januari 2018 geheel worden afgeschaft. Vervolgens is bepaald dat er een inkeerregeling overgangsregeling zal gelden geheel 2018. En door een amendement van Pieter Omtzigt wordt bewerkstelligd dat de inkeerregeling alleen wordt afgeschaft voor zwartspaarders. … Lees verder


Geef vermogen in Hong Kong en Singapore zo snel mogelijk aan

21 november 2017

Update 19-7-2019 De laatste maand meldden zich op ons kantoor meerdere personen die een brief hebben ontvangen van hun bank in China of Hong Kong, bijvoorbeeld HSBC. In de brief wordt hen onder andere gevraagd om aan te geven in … Lees verder


belastingplan 2018

Gevolgen afschaffing inkeerregeling

28 september 2017

Een van de op Prinsjesdag bekendgemaakte maatregelen is het afschaffen van de inkeerregeling. Onverwacht is de afschaffing echter niet; zie de brief van de staatssecretaris van 12 juli 2017. Reden voor de afschaffing is dat de kans dat zwartspaarders worden gepakt … Lees verder


Open Fonds voor Gemene Rekening in trek bij vermogende particulieren

25 augustus 2017

Door middel van een open Fonds voor Gemene Rekening kunnen vermogende particulieren zowel anoniem blijven als besparen op box 3 heffing. Bij de Belastingdienst worden dan ook steeds meer aanvragen gedaan voor dit Fonds. Er is inmiddels een langere doorlooptijd … Lees verder


melding ongebruikelijke transactie na inkeertraject

Belastingdienst zwart geld aangeven

21 augustus 2017

Belastingdienst zwart geld aangeven; indien u nu nog zwart geld in het buitenland heeft staan of in het recente verleden, uitgaande van 12 jaar navorderingstermijn, bestaat er een zeer reële kans dat de Belastingdienst daar binnenkort achter komt. De fiscus … Lees verder


Teken VSO alleen met bezwaarmogelijkheid

25 juli 2017

De mogelijkheid om bezwaar aan te tekenen tegen de boete zoals in de VSO vastgelegd heeft een inkeerder een aanzienlijk bedrag aan boete bespaard. Zij keerde in december 2014 in over de jaren 2001 t/m 2013. In de vaststellingsovereenkomst behield … Lees verder


gegevensuitwisseling nederland

Afschaffing inkeerregeling 2018

13 juli 2017

Op 1 januari 2018 wordt de inkeerregeling afgeschaft. De afschaffing zal worden opgenomen in het pakket Belastingplan 2018. Dat heeft de demissionaire Staatssecretaris van Financiën de Tweede Kamer laten weten. Hij stelt dat door toenemende transparantie, onder meer op het … Lees verder


Bij goede trouw en minder dan 450 euro per jaar geen navordering

10 juli 2017

Bij goede trouw en een navordering van minder dan € 450 per jaar vindt in het geheel geen navordering plaats. Dit is bestaand beleid dat echter niet altijd wordt toegepast uit onwetendheid. Bij kwade trouw wordt wel nagevorderd zodra er … Lees verder


Onverkorte verlengde navorderingstermijn bij Zwitserse bankrekening

7 juli 2017

Een belastingplichtige heeft vrijwillig openheid van zaken gegeven over een verzwegen bankrekening in Zwitserland. Vervolgens kreeg hij navorderingsaanslagen inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen en vermogensbelasting opgelegd. Volgens de belastingplichtige zijn deze aanslagen niet tijdig en voldoende voortvarend opgelegd. Echter, aangezien de aanslagen gedagtekend … Lees verder