+31 (0)174 244 725
  • en

Blog


Amendement: inkeerregeling alleen afgeschaft voor zwartspaarders

1 december 2017

Aanvankelijk zou de inkeerregeling per 1 januari 2018 geheel worden afgeschaft. Vervolgens is bepaald dat er een inkeerregeling overgangsregeling zal gelden geheel 2018. En door een amendement van Pieter Omtzigt wordt bewerkstelligd dat de inkeerregeling alleen wordt afgeschaft voor zwartspaarders. … Lees verder


Tegenargumenten afschaffing Wet Hillen

21 november 2017

Update: De vertragingsplannen zijn niet gelukt en het voorstel om de Wet Hillen af te schaffen is door een meerderheid van de Tweede kamer aangenomen. Een van onze belastingadviseurs zet uiteen wat de tegenargumenten voor afschaffing van de Wet Hillen … Lees verder


Geef vermogen in Hong Kong en Singapore zo snel mogelijk aanIn de afgelopen jaren melden zich op ons kantoor meerdere Chinese belastingplichtigen die een erfenis hadden ontvangen van hun vader en de aanwezigheid van vermogen in Hong Kong en Singapore pas kort voor het overlijden hadden vernomen. De erfgenamen – … Lees verder


Regeerakkoord: overzicht van fiscale zaken

13 oktober 2017

Op 10 oktober jongstleden werd door VVD, CDA, D66 en de ChristenUnie het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ (2017-2021) gepresenteerd. Wij hebben onderstaand een aantal fiscale zaken uit dit regeerakkoord voor u op een rij gezet. Inkomstenbelasting • Vanaf 2019 … Lees verder


belastingplan 2018

Belastingplan 2018

28 september 2017

Zoals bekend is er sinds de laatste verkiezingen nog geen nieuwe regering gevormd. De Belastingplannen 2018 die gisteren op Prinsjesdag zijn gepresenteerd, komen dan ook van het demissionaire kabinet. De verwachtingen over de inhoud van deze plannen waren op voorhand … Lees verder


Belastingdienst berispt door Nationale Ombudsman

8 september 2017

Volgens de Nationale Ombudsman zou de Belastingdienst zijn organisatie en administratie beter in moeten richten waardoor belastingplichtigen in dezelfde omstandigheden dezelfde behandeling krijgen. De Nationale Ombudsman kreeg de klacht binnen dat de Belastingdienst onvoldoende informatie verstrekt over het wel/niet mogelijk … Lees verder


Commentaar op eindheffing excessieve vergoedingen

28 augustus 2017

Vanuit de Belastingdienst zelf blijkt er commentaar te zijn op de eindheffing van excessieve vergoedingen. Deze extra belasting wordt sinds 2009 geheven over exorbitante gouden handdrukken, maar ook over andere afwijkend hogere beloningen, bijvoorbeeld de transfersom van stervoetballers waarover 75% … Lees verder


aftrek monumentale tuin

Onderhoudskosten niet-monumentale tuin bij rijksmonument niet aftrekbaarDe eigenaar van een Rijksmonument betaalde in 2012 € 53.811 aan onderhoudskosten voor zijn tuin. De tuin vormt echter geen onderdeel van het in 2012 ingeschreven monumentenpand en is ook niet afzonderlijk ingeschreven in de monumentenregisters. De eigenaar van het … Lees verder


Open Fonds voor Gemene Rekening in trek bij vermogende particulieren

25 augustus 2017

Door middel van een open Fonds voor Gemene Rekening kunnen vermogende particulieren zowel anoniem blijven als besparen op box 3 heffing. Bij de Belastingdienst worden dan ook steeds meer aanvragen gedaan voor dit Fonds. Er is inmiddels een langere doorlooptijd … Lees verder


Bij emigratie adreswijziging doorgeven aan Belastingdienst

Bij verhuizing (naar buitenland) adreswijziging doorgeven aan Belastingdienst

21 augustus 2017

Bij zijn verhuizing in 2004 naar Zuid-Afrika geeft een Nederlandse emigrant geen adreswijziging door aan de Belastingdienst. Hij bezit echter nog wel het economisch eigendom van enkele onroerende zaken, houdt aandelen en heeft een Nederlandse lijfrenteverzekering. De fiscus stuurt over … Lees verder