Aansprakelijkheid  inhoud website

Hoewel deze website en de daar in te schakelen diensten met grote zorgvuldigheid zijn samengesteld en worden uitgevoerd, aanvaardt J.C. Suurmond & zn. Belastingadviseurs v.o.f.  geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten of onvolkomenheden in de tekst of in de uitvoering.

J.C. Suurmond & zn. Belastingadviseurs v.o.f.  is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook. Aan de inhoud van deze website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. J.C. Suurmond & zn. Belastingadviseurs v.o.f.  sluit iedere aansprakelijkheid uit voor eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op deze site beschikbaar is. De informatie op deze website dient dan ook niet als vervanging voor persoonlijk advies. Voor enige actie te ondernemen, dient u contact op te nemen met één van onze adviseurs.

Voor de inhoud, actualiteit en werking van websites van derden die via “links” op deze website kunnen worden opgeroepen aanvaardt J.C. Suurmond & zn. Belastingadviseurs v.o.f.  geen aansprakelijkheid.

Rechten van intellectuele eigendom

Alle rechten van intellectuele eigendom op deze website, de hierop getoonde informatie, beelden en andere uitingen berusten uitsluitend bij J.C. Suurmond & zn. Belastingadviseurs v.o.f. . Niets van deze website mag openbaar worden gemaakt of verveelvoudigd, behoudens na voorafgaande schriftelijke toestemming van J.C. Suurmond & zn. Belastingadviseurs v.o.f.

Op onze website vindt u ook onze Algemene Voorwaarden.

Copyright © 2018 J.C. Suurmond & zn. Belastingadviseurs v.o.f.