Referenties

Eerdere Box-3 plannen gaan niet door

26 juni 2020

plannen box 3 gaan niet door

Update 3 juli: De Tweede kamer heeft in een motie (d.d. 2 juli) de regering gevraagd om een extern onderzoek naar concrete mogelijkheden voor box-3 heffing op basis van werkelijk rendement.

Het voorstel van voormalig staatssecretaris Menno Snel dat de vermogensrendementsheffing ofwel spaartaks eerlijker moest maken gaat niet door. Dit plan zou per 1 januari 2022 ingaan. De huidige staatssecretaris Vijlbrief zag het plan niet zitten. Hij zoekt naar een simpeler voorstel om rendement uit spaargeld en investeringen eerlijker te belasten. Dit voorstel zal op Prinsjesdag gepresenteerd worden.

Vijlbrief: “Het voorstel dat er lag van mijn voorganger kende grote problemen”. Er wordt een te groot verschil gemaakt tussen geld dat mensen over hun rendementen uit beleggingen betalen ten opzichte van wat ze over hun spaarrente betalen. Dat onderscheid zou volgens de bewindsman “juridisch heel snel kapotgeschoten zijn”. Hij vindt het ook oneerlijk.

Volgens Vijlbrief hem zou de enige echte oplossing zijn om alleen het reële rendement te belasten. De Belastingdienst krijgt echter de precieze rendementen niet door van de banken. Zeker indien het gaat om buitenlands vermogen. Aangezien de Belastingdienst precieze rendementen uit investeringen niet kan nagaan en dus ook niet belasten, gaat Vijlbrief op zoek naar een alternatief dat kleine spaarders en beleggers “in hoge mate ontziet”. Een serieuze overweging hierbij is om het bedrag waarover spaarders en beleggers geen belasting betalen “aanzienlijk te verhogen, als ik dat kan”. Ook zoekt hij naar een oplossing voor de lange termijn.

Hoe werkt de huidige spaartaks?

De vermogensrendementsheffing ofwel ‘spaartaks’, is gebaseerd op een ‘fictieve rente’ van rond de 4 procent waarover beleggers en spaarders belasting betaalden. Rendementen uit beleggingen zijn vaak hoog (zeker voor de coronacrisis), terwijl de rente al jarenlang enorm laag staat. Vermogende spaarders die amper rente krijgen over hun spaargeld, betalen hierover dus wel behoorlijk wat belasting.