Referenties

Eerste kamer stemt ook in met afschaf Monumentenaftrek

4 januari 2019

Op dinsdag 18 december is ook de Eerste kamer akkoord gegaan met de Belastingplannen 2019. Hiermee heeft zij ook ingestemd in de afschaf van de Monumentenaftrek per 1 januari 2019. Deze zal worden vervangen door een subsidieregeling. Deze subsidie kan door eigenaren van een rijksmonument met een woonfunctie aangevraagd worden voor kosten voor instandhouding. Dit geldt bijvoorbeeld voor herstel van goten, regenpijpen, dak, voegen, kozijnen of fundering of voor schilderwerk. De subsidie kan worden aangevraagd in het jaar nadat de onderhoudskosten zijn gemaakt tussen 1 maart en 30 april.  (Worden in 2019 kosten gemaakt, dan is de subsidie aan te vragen  van 1 maart tot en met 30 april 2020.)  In 2020 en 2021 is het subsidiepercentage voor in 2019 en 2020 gemaakte subsidiabele onderhoudskosten 38%. Voor meer informatie en voorwaarden zie: https://cultureelerfgoed.nl/dossiers/subsidies/instandhoudingssubsidie-woonhuis-rijksmonumenten

Extra mogelijkheid bij kosten van € 70.000 of meer in 1 jaar 

Wel werd een motie aangenomen omtrent de monumentenregeling waarin de regering wordt verzocht om in de subsidieregeling voor het onderhoud aan rijksmonumenten speciaal rekening te houden met gevallen waarin het gaat om onderhoud van meer dan € 70.000 in een jaar.  De regering wordt verzocht in dat geval de mogelijkheid te creëren dat de eigenaren vooraf bij de Rijksdienst voor Cultureel erfgoed een beoordeling kunnen krijgen van welke kosten voor de subsidie in aanmerking komen.

Ook subsidie voor aandeelhouders bv of nv met landgoed

Ook bevestigde de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Van Engelshoven aan de Eerste Kamer dat zij het beleidskader heeft aangepast. Hierdoor kunnen ook aandeelhouders van een bv of nv in aanmerking komen voor de nieuwe subsidieregeling.  Dit geldt alleen indien het (nagenoeg) enige bezit van de aandeelhouders bestaat uit een landgoed met een woonfunctie, met eventueel meebeschermde tuin. Onder voorwaarden kunnen zij voor onderhoud hieraan subsidie aanvragen.