Referenties

Fiscale gevolgen terugtrekkingsakkoord Brexit

31 januari 2020

Fiscale gevolgen Brexit

Met ingang van 1 februari 2020 is de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie een feit. Er zal daarna een overgangsperiode gelden tot het einde van dit jaar. In deze periode onderhandelen het VK en de EU over over de toekomstige relatie, waaronder een handelsverdrag. Gedurende deze periode geldt een terugtrekkingsakkoord. Er is afgesproken dat in deze overgangsperiode het gemeenschapsrecht voor het grootste deel zal blijven gelden ten aanzien van het VK. Dit houdt in dat tot en met 31 december 2020 zal worden gehandeld alsof het VK nog behoort tot de EU. Inwoners van het VK worden nog beschouwd als inwoner van een EU-lidstaat.

Fiscale gevolgen

De fiscale gevolgen van het terugtrekkingsakkoord staan toegelicht in een besluit dat de Staatssecretaris van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst op 30 januari heeft gepubliceerd. Er staat onder meer in dat er tot en met 31 december 2020 geen gevolgen zijn voor de kwalificerende buitenlands belastingplichtigen doordat de VK wordt behandeld alsof het nog steeds lid is van de EU. Ditzelfde geldt voor:

  • het belastingdeel van een aantal heffingskortingen;
  • het toepassen van de deelnemingsvrijstelling voor een belang in een deelneming het VK;
  • fiscale eenheden met een top- of tussenmaatschappij in het VK;
  • de indirecte belastingen, zoals omzetbelasting, accijnzen en motorrijtuigenbelasting.

Eventuele verlenging overgangsperiode

Er wordt in het besluit uitgegaan dat dit alleen geldt tijdens de overgangsperiode tot en met 31 december 2020. Er wordt niet vooruitgelopen op een mogelijke verlenging, maar zo nodig kan deze met 2 jaar worden verlengd. Mocht daar in een later stadium sprake van zijn, dan zal dit t.z.t. bekend worden gemaakt. Komt men er niet uit, dan kan het ook nog uitlopen op een no-deal Brexit.

Ondernemers

Voor ondernemers zijn er diverse bronnen waar actuele informatie over de Brexit te vinden is:

  • de Brexit Impact Scan. Deze zal continue worden aangevuld met nieuwe informatie;
  • hulpbijBrexit.nl, een initiatief van VNO-NCW, MKB-Nederland en de Rijksoverheid;
  • Het Brexit Loket van de Rijksoverheid;  geeft ook informatie voor particulieren.