Referenties

Geldt de deadline voor de Nederlandse aangifte inkomstenbelasting ook voor u?

19 april 2019

Nederlandse aangifte inkomstenbelasting

Woont u in het buitenland maar heeft u nog wel inkomsten uit Nederland? Dan kan het zijn dat u toch de Nederlandse aangifte inkomstenbelasting moet doen. De deadline voor de Nederlandse aangifte is 1 mei. Voor de M aangifte voor het jaar waarin u bent gemigreerd is de deadline 1 juli.

Welke inkomsten uit Nederland?

Woont u na het migratiejaar nog steeds buiten Nederland, maar heeft u nog wel inkomsten uit Nederland uit werk en woning (box 1), aanmerkelijk belang (box 2) en sparen en beleggen (box 3)? Dan bent u een buitenlands belastingplichtig en moet u mogelijk aangifte doen. Alleen de inkomsten uit Nederland zijn dan van belang. Waar u belasting moet betalen over uw inkomsten hangt ook overigens af van het verdrag tussen uw woonland en Nederland.

Wel of geen heffingskortingen en aftrekposten?

Als buitenlands belastingplichtige kunt u geen gebruik maken van de gebruikelijke heffingskortingen en aftrekposten. Ook kunt u niet als fiscaal partners aangifte doen. Dit betekent dat u alleen belasting betaalt in Nederland over uw eigen deel van uw vermogen, uw eigen (loon)inkomen of uw deel van een bezitting (woning).

Indien u echter kwalificerend buitenlands belastingplichtige bent, dan kunt u wel gebruik maken van de gangbare heffingskortingen en aftrekposten. U komt hiervoor in aanmerking indien u:

  • woont in  een EU-land, Liechtenstein, Noorwegen, IJsland, Zwitserland, op Bonaire, Sint Eustatius of Saba.
  • Over minimaal 90% van uw wereldinkomen in Nederland belasting betaalt.
  • Van de belastingdienst van uw woonland een inkomensverklaring kunt laten zien.

Indien u in België woont, kunt u ook van bepaalde aftrekposten en heffingskortingen gebruik maken.

Welke gegevens heeft u nodig voor de aangifte?

Op de site van de Belastingdienst vindt u een handig overzicht over alle gegevens die u nodig heeft voor uw Nederlandse aangifte.

Leg uw situatie voor

Internationale belastingsituaties kunnen behoorlijk complex zijn. Heeft u behoefte aan advies over uw fiscale situatie? Neem dan contact met ons op en leg uw situatie aan ons voor. Ook kunnen wij uw belastingaangifte verzorgen.