Inkeerregeling 2013

Inkeerregeling 2013: vrijwillige aangifte verzwegen vermogen zonder boete

De druk op mensen met verzwegen vermogen in het buitenland wordt door de belastingdienst steeds verder opgevoerd; de kans dat geheime buitenlandse spaarrekeningen en vakantiewoningen aan het licht komen, wordt alsmaar groter. Binnen de EU zijn namelijk informatie-uitwisseling verdragen over spaartegoeden afgesloten, ook in de zogenaamde belastingparadijzen zoals bijvoorbeeld België, Luxemburg en Oostenrijk. Ook is in deze landen het bankgeheim opgeheven en staat het in andere landen op de tocht.
Als de fiscus achter verzwegen vermogen komt voordat de betreffende eigenaar hiervan zelf melding heeft gedaan, gelden er naast de belasting die alsnog moet worden betaald hoge boetes van 300%. Ook is er kans op strafrechtelijke vervolging.

Indien men echter gebruik maakte van de inkeer regeling, golden de afgelopen jaren reeds gereduceerde boetes.

Inkeerregeling 2013
Vanaf 2 september 2013 tot juli 2014 hoeft er helemaal geen boete te worden betaald indien men vrijwillig inkeert. Dit is een unieke mogelijkheid om alleen door betaling van de verschuldigde belasting over het vermogen schoon schip te maken en daarna weer vrij te kunnen beschikken over uw vermogen. Door deze inkeer ontlast u ook eventuele erfgenamen; zij worden niet met de problemen opgezadeld die zwart geld met zich meebrengt.

Met deze versoepeling inkeerregeling 2013 worden mensen met zwart geld extra gestimuleerd om te laten zien dat ze van goede wil zijn, daarna zullen de boetes bij inkeer weer stijgen en er zijn plannen om op termijn de regeling helemaal af te schaffen. Als men voor 1 juli 2014 inkeert, geldt dus een boete van 0%. Daarna gaat de boete een jaar lang weer omhoog naar 30% en geldt per 1 juli 2015 zelfs een boete van 60%. Ook andere regels, waaronder de navorderingstermijn, worden strenger vanaf 1 juli 2014. Zo geldt voor buitenlands vermogen nu een termijn van 12 jaar waarover de Belastingdienst gegevens zal vragen en belasting kan navorderen en deze is nu voor binnenlands vermogen nog 5 jaar. In een wetsvoorstel dat is ingediend, staat een verlenging van de navorderingstermijn voor binnenlands vermogen van 5 naar 12 jaar. Wij raden u aan om nu nog gebruik te maken van de huidige kans op inkeren zonder boete.

Hebt u vragen over de inkeerregeling 2013 of onze werkwijze? Neem hier vrijblijvend contact op voor meer informatie. Graag helpen wij u om uw financiële situatie in orde te brengen.