Inkeerregeling 2018

Staatssecretaris Wiebes heeft destijds besloten dat de inkeerregeling zou komen te vervallen per 1 januari 2018. In het Belastingplan 2018 is echter een overgangsregeling opgenomen. Hiermee kan de inkeerregeling alsnog worden toegepast op ‘oude’ jaren. De boete blijft dan achterwege voor belastingjaren waarvoor binnen 2 jaar na het indienen aangifte is gedaan. Lees hier wat er op de website van de Belastingdienst staat.

Ook is er een amendement aangenomen waarin wordt bepaald dat de inkeerregeling alleen zal worden afgeschaft voor verzwegen inkomen uit spaargeld in het buitenland. Hiervoor geldt dan dus nog wel de overgangsregeling. Het lijkt erop dat de inkeerregeling dus wel zal blijven bestaan voor box 1 en 2 inkomen.

Heel veel duidelijker is het er niet op geworden, maar in ieder geval heeft u nog wel wat langer tijd om in te keren. Het belangrijkste advies blijft echter wel om zo snel mogelijk actie te ondernemen, op eigen initiatief openheid van zaken geven en volledig mee te werken.

Neem contact met ons op indien u uw situatie wilt doorspreken.