Inkeerregeling 2021

Steeds vaker is er geen sprake meer van de mogelijkheid om gebruik te maken van de inkeerregeling omdat de fiscus reeds op de hoogte blijkt te zijn van het niet aangegeven buitenlands vermogen. Zo kan het zijn dat er opeens een buitenlandse rekening vermeld werd in uw vooraf ingevulde aangifte of dat u al een brief kreeg van de Belastingdienst met een verzoek om informatie. Heeft u echter nog niet aangegeven (buitenlands) vermogen en geen reden om aan te nemen dat de fiscus op de hoogte is?In dat geval zijn er nog wel bepekte mogelijkheden voor de inkeerregeling.

Nieuwe regels en richtlijnen inkeerregeling 2021

Officieel kan gebruik maken van de inkeerregeling niet meer; maar volgens overgangsrecht zijn er nog wel mogelijkheden. Vanaf 1 januari 2020 is bepaald dat de inkeerregeling niet meer geldt voor binnenlands box 3-inkomen en is deze ook niet meer van toepassing op inkomsten uit aanmerkelijk belang (box 2).) Inkeren is dus  officieel alleen nog mogelijk voor box 1-inkomen. In de praktijk blijken de regels en richtlijnen onduidelijk en hangt het van de situatie af en de wijze van presenteren. Wij zijn u hiermee graag van dienst en kunnen onderzoeken welke mogelijkheden er bij u zijn om ook nog bij box 3 (en box 2) vermogen de boete te beperken.