Referenties

Inkeerregeling: belastingadviseur of advocaat?

16 augustus 2019

Inkeerregeling: advocaat of belastingadviseur

Beschikt u over buitenlands vermogen dat u nooit heeft aangegeven? Heeft u hierover een brief gekregen van de Belastingdienst of staat het rekeningnummer in uw vooraf ingevulde aangifte vermeldt? Belangrijk is dat u actie onderneemt.

Goede presentatie van uw situatie aan de fiscus is belangrijk

U kunt niet meer op de normale manier gebruik maken van de inkeerregeling, aangezien de fiscus reeds op de hoogte is. Maar de procedure om uw vermogen aan te geven is eigenlijk wel vrijwel gelijk aan de inkeerregeling.  Het is in ieder geval belangrijk dat uw situatie goed gepresenteerd wordt aan de fiscus. Dit kan de hoogte van de boete beïnvloeden.

Belastingadviseur of advocaat

U vraagt zich wellicht af of u hierbij een advocaat nodig heeft of een belastingadviseur. Uit eigen ervaring kunnen wij als inkeerregeling belastingadviseur zeggen dat bij ons in het belang van de klant samenwerking met de fiscus centraal staat. Dit bevordert een (voor)spoedig verloop van het inkeertraject. Een langdurig en kostbaar proces met procedures is in de grote meerderheid van gevallen niet in het belang van de klant.  Het inschakelen van een advocaat kan ons inziens wel van toegevoegde waarde zijn indien strafrechtelijke aspecten aan de orde – kunnen- zijn.