Jaarrekening 2014

Zakelijk
De jaarrekening 2014 geeft aan de hand van de cijfers en prestaties van het afgelopen jaar een waardevol inzicht in de financiën van 2014.

Uiteraard is dit van belang voor de aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting, maar het geeft ook het management van de onderneming de mogelijkheid om op basis van de jaarrekening analyses te maken en conclusies te trekken, zodat de juiste beslissingen genomen kunnen worden voor de toekomst.

Waaruit bestaat een jaarrekening 2014?
De jaarrekening wordt samengesteld op basis van informatie uit de gevoerde bedrijfsadministratie. Een heel belangrijk onderdeel van de jaarrekening is de balans van de onderneming. Daarnaast is ook nog de resultatenrekening, in dit geval betreffende de periode 2014, een ander essentieel onderdeel van de jaarrekening. Het is ook mogelijk dat dit een winst- en verliesrekening voor het boekjaar 2014 is. Een goede jaarrekening, zo ook die van 2014, bestaat ook uit een toelichting op de balans- en resultatenrekening en is soms voorzien van een accountantsverklaring.

Meestal is de jaarrekening onderdeel van het jaarverslag. Het deponeren van de jaarrekening bij de kamer van koophandel is in sommige gevallen verplicht. Dit geldt vooral voor ondernemingen met rechtspersoonlijkheid zoals een B.V. Van dergelijke ondernemingen moet de jaarrekening in principe vijf maanden na het aflopen van het boekjaar 2014 ingeleverd worden bij de kamer van koophandel. Het is echter mogelijk om uitstel aan te vragen. Hiermee krijgt u nog 6 maanden extra de tijd om de stukken aan te leveren. Hiervoor moet u wel een goede redenen kunnen opgeven.

Wat voor gevolgen heeft het niet tijdig aanleveren van de jaarrekening 2014?
Wie het inleveren van de jaarrekening verzuimt, loopt hiermee het risico dat de economische controle dienst (ECD) de onderneming nalatigheid ten laste legt. Aan het optreden tegen het te laat inleveren van de jaarrekening geeft de overheid in de praktijk weinig prioriteit. U loopt echter toch bepaalde risico’s; wanneer een onderneming failliet gaat bijvoorbeeld worden de bestuurders door de curator over het tekort aangesproken.

Jaarrekening 2014 uitbesteden
Als u uw jaarrekening 2014 laat uitbesteden bij een deskundig accountant- of belastingadvieskantoor weet u dat alle posten correct verwerkt worden. Indien u hiervoor ons in de arm neemt, zorgen wij er als belastingadviseurs tevens voor dat uw belastingaangifte 2014 optimaal wordt verwerkt. Wij houden daarbij rekening met alle fiscale wijzigingen in 2014.

Indien u op zoek bent naar een betrouwbare adviseur voor het opstellen van uw jaarrekening 2014, neem dan contact op met J.C. Suurmond & zn. Belastingadviseurs en laat u adviseren door deskundige professionals.