Jaarrekening opstellen

Jaarrekening opstellen

Waarom een jaarrekening opstellen?

Een jaarrekening is noodzakelijk voor een duidelijk inzicht in de financiële gezondheid van uw onderneming. Hiernaast is een jaarrekening opstellen handig c.q. nodig voor de Kamer van Koophandel en de jaarstukken voor de Belastingdienst.

Een jaarrekening opstellen kan niet zonder  een balans en een resultatenrekening of een winst- en verliesrekening. Verder kan een jaarrekening ook andere aanvullende overzichten, zoals een kasstroomoverzicht en financiële ratio’s bevatten.

Verplichtingen jaarrekening opstellen Een jaarrekening opstellen is een specialistische klus die meestal wordt uitbesteed aan  een accountants- of administratiekantoor. Een ervaren professional zorgt ervoor dat alle stukken aan de juiste eisen en wettelijke regelgeving voldoen. Nadat het proces van de jaarrekening opstellen voltooid is, kan deze worden toegevoegd aan het jaarverslag en daarmee worden gepubliceerd, indien nodig. Een jaarrekening opstellen is in sommige gevallen verplicht. Dit komt omdat men verplicht is om deze elk jaar op tijd te deponeren bij de kamer van koophandel. Wie dit niet doet, loopt de kans op sancties door de economische controle dienst (ECD).  De praktijk wijst echter uit dat voor het te laat inleveren van de stukken nauwelijks wordt opgetreden. De overheid geeft hier weinig prioriteit aan. Wie goede redenen kan opgeven, komt in aanmerking voor een extra uitstelperiode van 6 maanden.

Ondernemingsvorm                            deponering KvK verplicht?

Jaarrekening eenmanszaak                        nee

Jaarrekening zzp                                          nee

Jaarrekening vof                                          nee

Jaarrekening bv                                            ja

Jaarrekening stamrecht bv                         ja

 

Jaarlijkse en tussentijdse cijfers

Een jaarrekening opstellen kan pas na het einde  van een boekjaar en hoeft pas binnen 5 maanden na het boekjaar te worden ingeleverd. Naast een jaarrekening opstellen na afloop van het jaar, kan een accountant of adviseur ook gedurende het jaar tussentijdse rapportages of interimcijfers verzorgen. Zo heeft u continue goed inzicht in uw prestaties ten behoeve van het management.

Een goede jaarrekening opstellen is prima toe te vertrouwen aan de specialisten van J.C. Suurmond & zn. Belastingadviseurs. Neem gerust contact met ons op en laat u vrijblijvend door ons adviseren!