Referenties

Jubelton wordt afgeschaft – maar pas in 2024

6 januari 2022

In het nieuwe coalitieakkoord staat dat de verruimde schenkingsvrijstelling eigen woning per 2024 wordt geschrapt. Tot en met 2023 kunt u lopende schenktrajecten nog afmaken en eenmalige schenkingen doen. De huidige wetgeving omvat een driejaarstermijn waarbinnen het geld na schenking besteed moet zijn aan een eigen woning.

Indien u de schenking in 3 termijnen wilt doen, moet u dus al beginnen in 2021. Als u het geld in drie delen schenkt, gaat namelijk vanaf de eerste storting in 2021 de driejaarstermijn in en moeten uw kinderen dus uiterlijk 31-12-2023 het geld in een eigen woning hebben zitten.

Indien uw kinderen nog te jong zijn, dan is het verstandig om het het hele bedrag pas in 2023 te schenken (en niet in delen), zodat ze tot en met 2025 de tijd hebben om het geld aan een woning te besteden. Indien u in 2023 het gehele bedrag schenkt (en dus niet in delen in 2021, 2022 en 2023) moeten uw kinderen volgens de huidige regeling binnen 3 jaar, dus voor 31 december 2025 het geld aan een eigen woning besteed moet hebben.

Tip
Zijn uw kinderen toe aan een woning, dan is het motto: doorpakken. Zijn uw kinderen nog niet toe aan een woning? Dan bent u het meest gebaat bij een schenking ineens in 2023 – niet eerder.

Uiteraard is het bovenstaande gebaseerd op huidige wetgeving en de globale gegevens die we hebben. Voordat u hierin definitieve stappen onderneemt, is het noodzakelijk om de actuele stand van zaken na te gaan.