Keuze inkeerregeling

De urgentie om in te keren wordt steeds hoger. Toch blijft het voor sommigen om verschillende redenen een moeilijke beslissing om wel of niet in te keren.

Wij hebben een aantal artikelen geschreven omtrent wel of niet inkeren waarin u zich wellicht kunt herkennen en die u hopelijk kunnen helpen bij het maken van een keuze.

In het artikel “waarom inkeren” beschrijven we een fictieve situatie waar mensen met zwart geld vaak in verkeren en die de keuze om in te keren lastig maakt.

In het artikel “wel of niet inkeren” leest u waarom uitstellen geen zin heeft en het nemen van een snelle beslissing alleen maar voordeel oplevert.

In het artikel “waarom niet inkeren” proberen we in te gaan op de argumenten van mensen om niet in te keren en hopen we deze te weerleggen.