Referenties

Motie verbetering praktische rechtsbescherming aangenomen

15 april 2019

Op 26 maart  nam de Tweede Kamer een motie aan met de strekking dat er een extern onderzoek moet komen naar mogelijkheden om de praktische rechtsbescherming van de burger in belasting- en toeslagzaken te verbeteren.

Deze motie werd ingediend samen met een motie waarin werd verzocht om bij een bezwaarprocedure altijd de menselijke maat te hanteren. Ook dit is een bijzondere motie die ten gunste werkt van belastingplichtigen.

De eerste motie werd ingediend omdat burgers te weinig gebruik blijken te maken van hun juridische mogelijkheden, mede door onduidelijke communicatie door de Belastingdienst en tegenstrijdige regelgeving.Het kabinet moet binnen twee maanden met een voorstel komen voor een onderzoek naar mogelijkheden om de drempel om deze mogelijkheden te benutten te verlagen.