Referenties

Onwetendheid bij niet opgeven buitenlandse tegoeden

9 juni 2020

onwetendheid bij niet opgegeven buitenlands vermogen

Op ons kantoor begeleiden wij regelmatig cliënten met het alsnog melden van niet aangegeven buitenlandse tegoeden. Wij nemen dan ook het contact met de Belastingdienst op ons en dragen verzachtende omstandigheden aan. Vaak merken we dat de fiscus maar moeilijk kan geloven dat men echt niet op de hoogte was van de Nederlandse belastingplicht betreffende het buitenlands vermogen. Wij benadrukken dan ook het feit dat onze cliënt zich echt niet bewust was van het feit dat het buitenlandse vermogen opgegeven had moeten worden in de aangifte. Als  reden dragen wij vaak aan dat men reeds in het buitenland belasting heeft betaalt over het bedrag en echt niet wist dat ook in Nederland een belastingplicht geldt als men hier woont. Dit komt zeker vaak voor indien men van buitenlandse komaf is. Er is dan bijvoorbeeld geld geërfd vanuit het buitenland waar in het betreffende land keurig erfbelasting en belasting op rente en divident over is betaald.

Als men dan zelf de aangifte doet, wordt het buitenlandse vermogen niet vermeldt in de aangifte. Verder doen de gebruikelijke kennissen en vrienden (en eigenlijk ook de Belastingdienst zelf) de jaarlijkse aangifte af als iets eenvoudigs dat een particulier gemakkelijk zelf kan doen. Maar in veel gevallen is het verstandig om een adviseur in te schakelen. Dit kan een hoge boete achteraf voorkomen. En vaak ook zorgen voor meer belastingvoordeel.

Bevindt u zich ook in een dergelijke situatie? Neem contact op met ons kantoor en leg uw situatie aan ons voor. Indien u per email vast uw situatie beschrijft, komen wij daar bij u op terug.