Referenties

Ook heffingsvrij vermogen in box 3 voor niet-kwalificerend buitenlands belastingplichtigen.

21 maart 2017

aftrek monumentenpand

Op 25 april 2016 keurde de staatssecretaris goed dat het heffingsvrije vermogen in box 3 ook geldt voor niet kwalificerende buitenlandse belastingplichtigen. Het besluit trad in werking per 30 april 2016, een dag na het publiek maken van het besluit middels de Staatscourant. Dit betekent:

  • Definitieve aanslagen die voor 30 april 2016 zijn opgelegd worden gehandhaafd.
  • Voor definitieve aanslagen over eerdere jaren die na deze datum zijn opgelegd, kan om ambtshalve vermindering worden verzocht.
  • Bij voorlopige aanslagen vanaf de inwerkingtreding van het besluit zou het heffingsvrij vermogen automatisch toegepast gaan worden.

Indien u in het buitenland woont, maar onroerend goed heeft in Nederland dat in box 3 belast is, zoeken wij graag voor u uit of wij een verzoek om ambtshalve vermindering kunnen indienen voor u. Per jaar levert dit per persoon rond de 260 euro op, keer 2 indien u samen met uw fiscaal partner onroerend goed in Nederland heeft.