Referenties

Ook zwartspaarders BNP Paribas Zwitserland doelwit Belastingdienst

16 augustus 2018

zwartspaarders belofte

Ook zwartspaarders BNP Paribas Zwitserland doelwit Belastingdienst

In vervolg op eerdere informatieverzoeken aan de Zwitserse autoriteiten voor de banken UBS, Credit Suisse en Julius Bär heeft de Nederlandse Belastingdienst het nu gemunt op zwartsparende Nederlanders bij de bank BNP Paribas te Zwitserland.

BNP Paribas heeft een brief verzonden aan zijn Nederlandse (ex-)rekeninghouders waaruit blijkt dat de Belastingdienst op 24 mei dit jaar een zogeheten anoniem groepsverzoek heeft gericht aan de Zwitserse autoriteiten om gegevens te verkrijgen van Nederlandse (ex-)rekeninghouders bij BNP Paribas te Zwitserland.

Het groepsverzoek is gebaseerd op het verdrag dat Nederland en Zwitserland in 2010 gesloten hebben tot het vermijden van dubbele belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en komt overeen met de eerder gedane groepsverzoeken.

Het verzoek heeft betrekking op Nederlandse ingezetenen, die bij BNP Paribas in de periode 1 februari 2013 t/m 31 december 2017 een saldo van € 1.500,– of meer aanhielden en aan de bank geen bewijs hebben kunnen aanleveren dat in Nederland gebruik is gemaakt van de inkeerregeling. BNP Paribas heeft haar (voormalige) rekeninghouders op de hoogte gesteld van dit verzoek van de Nederlandse fiscus en aangegeven dat zij verplicht is hieraan mee te werken.

Gezien het eerdere groepsverzoek aan UBS, is de verwachting dat het maken van bezwaar in Zwitserland tegen de informatie-uitwisseling vanuit Zwitserland weinig kans van slagen heeft. Ons kantoor adviseert dan ook mee te werken en het initiatief te houden richting de Belastingdienst. De eerst BNP Paribas rekeninghouders hebben zich inmiddels gemeld bij ons kantoor