Positieve uitspraak monumentenpand: Asbestsaneringskosten geheel aftrekbaar

Een man bezit met zijn vrouw een monumentenpand. Hij laat het pand in 2011 verbouwen tot een appartementencomplex. Daarbij wordt asbest gevonden in het pand. De verbouwing wordt stilgelegd en het asbest wordt verwijderd. De kosten hiervan (€ 71.681) trekt de man af in zijn IB-aangifte 2011. Terecht, oordeelt Hof Arnhem-Leeuwarden. Ook zonder verbouwing is de asbestsanering nodig om het pand weer bewoonbaar te maken. Doordat in het verleden asbestplaten zijn doorboord, kan bij een lichte trilling al asbest vrijkomen. Een pand is niet bewoonbaar en verkeert niet in goede bouwkundige staat als het niet zonder gevaar voor de gezondheid kan worden bewoond.

Dit is een positieve uitspraak voor de monumentenbezitter. Het betekent namelijk dat ook kosten die gemaakt zijn voor de algemene bewoonbaarheid van een woning, ook al hebben deze in zichzelf geen monumentaal karakter, toch geheel aftrekbaar kunnen zijn zelfs indien dit een wijziging ten opzichte van de bestaande situatie inhoudt. In principe zijn kosten van wijzigingen en verbouwingen namelijk niet aftrekbaar, alleen de kosten van restauratie en onderhoud.

De onderhoudskosten voor monumentenpanden zijn sinds 1 januari 2012 aftrekbaar tot 80%. Dit geldt zowel voor monumentenpanden die u als eigen woning in gebruik heeft als voor tweede of verhuurde woningen. Er is door het vorige kabinet gesproken over afschaffing van de aftrekpost van uitgaven voor onderhoudskosten van monumentenpanden ten gunste van een subsidieregeling, die vooral voor particulieren veel minder gunstig zou uitpakken. De afschaffing is echter in ieder geval uitgesteld tot 1 januari 2019. In 2018 is het in ieder geval nog zeker dat u van deze aftrekpost gebruik kunt maken; indien het bijvoorbeeld mogelijk is om bepaalde kosten naar voren te halen kan dat gunstig uitwerken.