Inleiding

In het kader van onze dienstverlening verwerken wij persoonsgegevens. Wij kunnen deze gegevens van uzelf hebben ontvangen, bijvoorbeeld via onze website, e-mail, telefoon of app. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens in het kader van onze dienstverlening verkrijgen via derden. Met deze privacyverklaring informeren wij u over hoe wij met deze persoonsgegevens omgaan. Indien u vragen heeft, kunt u contact opnemen met Sietske Suurmond.

Verwerking van persoonsgegevens en doeleinden

Indien J.C. Suurmond & zn. Belastingadviseurs v.o.f. persoonsgegevens verwerkt, geschiedt dit conform de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de aanpalende wet- en regelgeving daaraan stelt.

J.C. Suurmond & zn. Belastingadviseurs v.o.f. kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat:

 • U gebruik maakt van de diensten van J.C. Suurmond & zn. Belastingadviseurs v.o.f. en/of;
 • U deze zelf per email of post aan aan J.C. Suurmond & zn. Belastingadviseurs v.o.f. verstrekt;
 • U deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan J.C. Suurmond & zn. Belastingadviseurs v.o.f. verstrekt en/of;
 • U deze zelf bij het invullen van een ander online inschrijfformulier (opt-in) aan J.C. Suurmond & zn. Belastingadviseurs v.o.f. verstrekt of;
 • Uw werkgever of payroll bedrijf deze aan ons heeft verstrekt.

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken, afhankelijk van het doel waarvoor u de gegevens heeft verstrekt:

 • voorletters en/of voornaam, achternaam, titels, geslacht, telefoonnummer, e-mailadres, functie, betaalgegevens, adresgegevens;
 • overige persoonsgegevens die u actief verstrekt op onze website, in correspondentie en telefonisch;
 • jaaropgaven, aangiften eerdere jaren, BSN/ RSIN.

Waarom J.C. Suurmond & zn. Belastingadviseurs v.o.f. persoonsgegevens nodig heeft

Indien u J.C. Suurmond & zn. Belastingadviseurs v.o.f. opdracht heeft gegeven om werkzaamheden voor u uit te voeren, worden uw persoonsgegevens verwerkt voor:

 • de uitvoering van de overeenkomst met u;
 • telefonisch contact met u als u daar om verzoekt;
 • schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden;
 • wettelijke verplichtingen, zoals bijvoorbeeld gegevens die J.C. Suurmond & zn. Belastingadviseurs v.o.f. nodig heeft om aan de administratieverplichtingen te voldoen;
 • het 2 x per jaar toesturen van een nieuwsbrief per email over fiscale actualiteiten of diensten die door J.C. Suurmond & zn. Belastingadviseurs v.o.f. worden verleend, als wij denken dat ze voor u van belang kunnen zijn. U kunt zich ten alle tijden hiervoor afmelden.

Indien u ons (nog) geen opdracht heeft verstrekt, kunnen wij uw aan ons verstrekte persoonsgegevens ook gebruiken voor het toezenden van nieuwsbrieven. Meer informatie over het ontvangen van nieuwsbrieven , vindt u in de paragraaf Email marketing.

Hoe lang J.C. Suurmond & zn. Belastingadviseurs v.o.f. gegevens bewaart

J.C. Suurmond & zn. Belastingadviseurs v.o.f. zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn is 7 jaar. Daarna kunnen wij uw gegevens vernietigen of de gegevens langer bewaren om u beter van dienst te kunnen zijn.

Delen met anderen

J.C. Suurmond & zn. Belastingadviseurs v.o.f. verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Het is dus mogelijk dat wij informatie die betrekking heeft op bezoekers verstrekken aan serviceproviders die deze informatie voor ons verwerken. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst.

J.C. Suurmond & zn. Belastingadviseurs v.o.f. verkoopt uw gegevens niet aan derden.

Indien uw gegevens terecht of onterecht bij een partij terecht komen die hier misbruik van maak, zullen wij niet aarzelen om gerechtelijke stappen te ondernemen.

Verwerking binnen de EER 

Wij zullen de persoonsgegevens alleen verwerken binnen de Europese Economische Ruimte, behalve als u hierover met ons andere schriftelijke afspraken overeenkomt. Uitzondering hierop zijn situaties waarin wij contactmomenten via onze website en/of social media pagina’s (zoals Facebook en LinkedIn) in kaart willen brengen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld bezoekersaantallen en opgevraagde webpagina’s. Uw gegevens worden door derden buiten de EU opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van Google Analytics, LinkedIn of Facebook. Deze partijen zijn ‘EU-VS Privacy Shield’-gecertificeerd, zodat zij zich moeten houden aan de Europese privacyregelgeving. Overigens betreft dit slechts een beperkt aantal gevoelige persoonsgegevens, waaronder uw geanonimiseerde IP-adres gegevens.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van J.C. Suurmond & zn. Belastingadviseurs v.o.f. worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Het gaat hierbij om cijfermatige gegevens en niet om persoonsgegevens.

Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website.

J.C. Suurmond & zn. Belastingadviseurs v.o.f. maakt hiervoor gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.  Lees het privacybeleid van Google (Analytics) voor meer informatie. De cookies voor statistieken geven ons inzicht in de manier waarop bezoekers de website gebruiken. Hiermee kunnen we onze website en dienstverlening nog beter op het gedrag en de wensen van onze bezoekers afstemmen. Ook verkrijgt zij inzicht in de effectiviteit van Google Adwords-advertenties van J.C. Suurmond & zn. Belastingadviseurs v.o.f.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. J.C. Suurmond & zn. Belastingadviseurs v.o.f. heeft hier geen invloed op. J.C. Suurmond & zn. Belastingadviseurs v.o.f. heeft Google geen toestemming gegeven om via J.C. Suurmond & zn. Belastingadviseurs v.o.f. verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

U kunt het gebruik van cookies weigeren op onze website of door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen.

Remarketing

Er zijn diverse trackingscookies van Google Ads. Deze worden gebruikt om mensen op de website of over het internet te volgen. Ze worden gebruikt voor remarketing doeleinden, zoals hieronder beschreven.

Adwords remarketing

Onze website gebruikt de Google AdWords Remarketing service om te adverteren op websites van derden (inclusief Google) gericht op gebruikers die onze website eerder hebben bezocht (en akkoord zijn gegaan met de cookie-instellingen). Dat kan betekenen dat we adverteren gericht op mensen die onze site hebben bezocht, maar verder niks op onze site hebben gedaan, zoals het invullen van een contactformulier op onze website. Dit adverteren kan zijn in de vorm van een advertentie op de Google zoekresultaten pagina, of een website in het Google Display Netwerk. Derden, waaronder Google, gebruiken cookies om advertenties te laten zien op basis van de eerdere activiteit op onze website. Uiteraard zullen alle gegevens die op deze manier verzameld worden, worden gebruikt volgens ons Privacy beleid en het Privacy beleid van Google. U kunt uw instellingen van hoe Google adverteert wijzigen op de Google Advertentie-instellingenpagina.

Email marketing

J.C. Suurmond & zn. Belastingadviseurs v.o.f.  wenst uw emailadres te gebruiken om u informatieve en marketing gerelateerde emails te sturen aangaande (internationaal) belastingadvies. U ontvangt deze emails indien u:

 • klant bij ons bent of;
 • bij het invullen van het contactformulier hiervoor toestemming heeft gegeven of;
 • hiervoor uw naam en emailadres ingevuld in een zogenaamd opt-in formulier ofwel inschrijfformulier heeft ingevuld waar u terecht bent gekomen via een Facebookadvertentie. In uw Facebook account vindt u informatie over privacy en account beveiligingsmethoden.

Om de nieuwsbrieven te verzenden, gebruiken wij het emailsysteem van Sendinblue. Uw emailadres wordt opgeslagen in Sendinblue. Uw gegevens zullen niet worden gedeeld met derde partijen. Hier vindt u de Privacy Policy van Sendinblue

Indien u besluit geen emails te willen ontvangen, kunt u zich elk moment uitschrijven voor het ontvangen van emails door middel van de link unsubscribe onderaan de email.

Social media

De social media buttons op deze website bevatten enkel links naar de betreffende social mediapagina’s of vergemakkelijken u het delen van content op onze website. Door middel van deze buttons worden door J.C. Suurmond & zn. Belastingadviseurs v.o.f.  geen persoonsgegevens verwerkt. Indien u op een social media button klikt, worden uw persoonsgegevens verwerkt door de betreffende social mediadienst. J.C. Suurmond & zn. Belastingadviseurs v.o.f.  heeft geen invloed op de wijze waarop deze platforms met uw persoonsgegevens omgaan en draagt hiervoor geen verantwoordelijkheid en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid.  We raden u aan om de privacyverklaringen en gebruiksvoorwaarden van deze partijen goed door te nemen.

Verwijdering, inzage, correcties, doorsturen en recht van verzet

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven die wij van u hebben (behoudens uiteraard indien dit eventuele wettelijke verplichtingen doorkruist). Verder kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij indien u dit wenst.

Aanpassen privacyverklaring

J.C. Suurmond & zn. Belastingadviseurs v.o.f.  behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen indien wijzigingen in zijn beleid, bedrijfsvoering, de wet of rechtspraak daartoe aanleiding geven. Wijzingen zullen worden gepubliceerd op deze website. Altijd de meest recente versie van de privacyverklaring is van toepassing. Voor vragen of opmerkingen over het privacy beleid kunt u een e-mail sturen naar: privacy@jcsuurmond.nl.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen we u hierover met ons contact op te nemen. Mocht dit niet tot een bevredigende uitkomst leiden, dan heeft altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens; de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Contactgegevens 

J.C. Suurmond & zn. Belastingadviseurs

Zwarte Zee 100

3144 DE Maassluis

Contactpersoon: Sietske Suurmond

Email: privacy@jcsuurmond.nlbelastingadvies@jcsuurmond.nl

Telefoon: 010-3033701