Referenties

Toch gewoon inkeerregeling en geen vermoeden van ontdekking

13 juni 2019

In 2016 kwam grootschalig in het nieuws dat de Zwitserse banken UBS, Credit Suisse en Julius Baer en de Luxemburgse bank BNP Paribas BG Luxembourg informatie beschikbaar hadden gesteld over onder meer Nederlandse rekeninghouders aan de Belastingdienst. De rekeninghouders hadden van de banken in veel gevallen een brief gehad waarin de bekendmaking werd aangekondigd. Zij hadden een bankrekening (gehad) bij deze banken.

In sommige gevallen kregen Nederlanders met een rekening bij een van deze banken die na dit nieuws gebruik wilden maken van de inkeerregeling van de fiscus een hogere vergrijpboete opgelegd in plaats van dat de inkeerregeling werd toegepast. Er werd volgens de fiscus namelijk niet voldaan aan de voorwaarde voor gebruik maken van de inkeerregeling dat de fiscus geen vermoeden mocht hebben van het bestaan van de buitenlandse rekening.

In een rechtszaak waarin recentelijk uitspraak is gedaan, blijkt dit argument echter niet altijd gegrond. Een belastingplichtige wil inkeren en meldt alsnog zijn buitenlands vermogen op 30 juni 2016 bij de fiscus.  De fiscus legt vervolgens over de jaren 2005 tot en met 2014 boetes op tegen een hoger percentage dan geldend bij de inkeerregeling aangezien de belastingplichtige op 30 juni 2016 moest vermoeden dat de fiscus zijn vermogen op het spoor was. De rechtbank oordeelde echter dat dit niet aannemelijk wordt gemaakt. Belangrijk argument hierbij was dat de belastingplichtige zijn bankrekening al opgezegd voordat UBS de bewuste brief verzond. De rechtbank vernietigt de boete voor 2014 en de boetes voor de jaren 2005-2013 worden gematigd. (ECLI:NL:RBNNE:2019:2017)

Verkeert u ook in een dergelijke situatie? U heeft een bankrekening gehad bij een van bovenstaande banken en wilt uw buitenlands vermogen nu alsnog aangeven? Of u heeft al geprobeerd gebruik te maken van de inkeerregeling en toch een hogere boete opgelegd gekregen? Neem contact met ons op om uw inkeerregelingmogelijkheden te bekijken of om bezwaar te maken.