US Persons

Het Amerikaanse belastingsysteem is gebaseerd op nationaliteit en niet (alleen) op woonplaats. Dit betekent dat niet alleen elke inwoner van de VS, maar ook elke staatsburger van de VS (ongeacht het land waar die persoon woont), verplicht is om belastingaangifte te doen over zijn/haar vermogen. De enige voorwaarde daarbij is dat de inkomsten boven een bepaald drempelbedrag uitkomen. Indien sprake is van passief burgerschap of indien men nooit een beroep heeft gedaan op financiële middelen in de VS is men toch belasting verschuldigd. Hierdoor kan het zijn dat door zogeheten US Persons zowel in de VS als in het woonland belasting betaald wordt over hetzelfde inkomen.

FATCA
Op grond van het FATCA-verdrag (Foreign Account Tax Compliance Act) moet informatie met betrekking tot Amerikaanse belastingplichtigen worden gerapporteerd. Hiermee wil de VS vermogen en inkomen dat ten onrechte niet is aangegeven in de VS in de Amerikaanse belastingheffing betrekken. Het verdrag verplicht financiële instellingen om gegevens van klanten te inventariseren die mogelijk belastingplichtig zijn in de VS. Zij moeten deze gegevens doorgeven aan de Nederlandse Belastingdienst die deze op zijn beurt doorgeeft aan de Amerikaanse Belastingdienst. FATCA heeft geresulteerd in een weigering van retail banken in Nederland om aanvragen te accepteren voor zelfs de meest eenvoudige investment accounts van US citizens. Deze banken stellen, niet geheel onterecht, dat zij onvoldoende personeel hiervoor hebben en het niet commercieel interessant vinden om zich bezig te houden met de zeer uitgebreide rapportages aan de IRS zoals deze vereist.

Oplossingen en mogelijkheden
Het is belangrijk om gespecialiseerde adviseurs in te schakelen die kunnen helpen bij de vaak ingewikkelde belastingsituaties die ontstaan. Ons belastingadvieskantoor heeft veel ervaring met het doen van Nederlandse aangiftes voor belastingplichtigen met de Amerikaanse nationaliteit. Door onze kennis van de Nederlandse belastingwetgeving kunnen wij US persons helpen om zo min mogelijk belasting te betalen in Nederland.

Voor de Amerikaanse aangiftes en advies over de Amerikaanse belastingregels en mogelijkheden werken wij samen met CIAK International en Ralph’s Tax Service.