Referenties

Voorstel wijziging Inkeerregeling in Belastingplan 2020

27 september 2019

emigreren en belasting

In het PDF document “Overige fiscale maatregelen 2020: memorie van toelichting” staat dat tijdens de behandeling van het pakket Belastingplan 2019 de toezegging is gedaan om te bezien of boetevrije inkeer kan worden uitgesloten voor situaties zoals die zijn gebleken uit de Panama Papers en zo ja hoe dit kan worden gedaan. Hieruit voort kwam de voorgestelde maatregel dat boetevrije inkeer is uitgesloten voor inkomen uit aanmerkelijk belang.

Daarnaast wordt vermeld dat met de maatregel ook het onderscheid tussen inkomen dat in het buitenland is opgekomen en inkomen dat in het binnenland is opgekomen, wordt weggenomen. Deze laatste zin is intrigerend en er wordt ook niet toegelicht hoe dit vormgegeven gaat worden. Het plan is dus om de inkeerregeling ook af te schaffen voor binnenlands box 3-inkomen (en overigens ook voor binnenlands box 2-inkomen). Voor buitenlands vermogen gold dit al. Boetevrij inkeren is volgens het voorstel straks dus alleen nog mogelijk voor box 1-inkomen.