Referenties

VS wisselt op basis van FATCA financiële gegevens uit met Nederland

3 maart 2017

US citizens abroad tax

De Belastingdienst heeft aan Nederlandse belastingplichtigen met vermogen in de Verenigde Staten een verzoek gestuurd. Hierin staat dat Nederland op basis van de Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) financiële gegevens heeft ontvangen van de VS over inwoners van Nederland. Het gaat om bank- en effectenrekeningen en bijvoorbeeld ook om in het verleden uitgeoefende aandelenopties. De fiscus instrueert de betreffende belastingplichtigen om het vermogen in de aangifte inkomstenbelasting 2016 op te nemen.

Het feit dat de fiscus op de hoogte is van vermogen in de VS zal echter ook leiden tot de conclusie dat men mogelijk eerdere jaren de aangifte inkomstenbelasting niet correct heeft ingediend. Dit kan hoge boetes tot gevolg hebben. Het is in alle gevallen raadzaam om volledig mee te werken en op zo kort mogelijke termijn alsnog correcte aangiftes in te dienen. Middels een snelle reactie en verstrekking van volledige gegevens kan getracht worden om het initiatief terug te winnen en idealiter voor een lagere boete in aanmerking te komen.

Neem contact met ons op voor advies over en begeleiding bij het op de juiste wijze presenteren en verwerken van uw financiële gegevens in de aangifte 2016 en bij het alsnog aangeven van uw buitenlands vermogen in de VS over eventuele eerdere jaren.