Referenties

Wel gevolgen heffingsland, maar geen gevolgen voor sociale verzekering

30 augustus 2021

Gevolgen coronavirus heffingsland en sociale verzekering

Gevolgen 183-dagenregeling

Door de maatregelen rondom het coronavirus ziet voor veel mensen de werksituatie er heel anders uit. Ook Nederlanders die normaal gesproken in verschillende landen werken en verblijven, zullen nu tijdens de coronacrisis meer op een plek werken, in Nederland of in het buitenland. Het kan dus zijn dat ze onverwacht dit jaar meer dan 183 dagen in Nederland werken. Nederland zal in dat geval over 2020 het exclusieve recht hebben om inkomstenbelasting te heffen in plaats van het buitenland. Als woonland mag Nederland ook heffen over het gehele wereldinkomen. En in het omgekeerde geval juist het buitenland. Er zullen dus juist voor hen fiscaal gezien mogelijk wel gevolgen zijn. Lees hier meer over de 183-dagenregeling.
Voorbeeldsituatie 183-dagen regeling gevolgen coronavirus.

Sociale verzekeringen

Ook voor de sociale verzekeringen zou dit gevolgen hebben. Maar het Ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid heeft laten weten dat er geen gevolgen zijn voor voor de sociale verzekeringen als de werknemer normaal over de grens woont of werkt in de EU, EER of Zwitserland. Er hoeft ook niets geregeld te worden.