30%-regeling voor terugkerende Nederlanders

U wilt na jaren van wonen in het buitenland weer naar Nederland terugkeren. Indien u minstens 25 jaar weg bent geweest, komt u misschien in aanmerking voor de 30%-regeling. U krijgt dan vijf jaar lang 30% van uw inkomsten uit loon (box-1) belastingvrij en, minstens zo belangrijk, u hoeft geen belasting te betalen over uw wereldwijd vermogen (box-3).  Aangezien hier behoorlijk wat voorwaarden aan verbonden zijn, is de kans dat u hier recht op heeft niet groot. Wij kijken graag met u naar uw mogelijkheden. Zeker als u ons in een vroeg stadium raadpleegt, kunnen wij u adviseren over mogelijkheden om uw terugkeer zo te structureren dat u onder de 30%-regeling valt. Of wellicht lukt dat niet voor uzelf, maar wel voor uw (buitenlandse) partner. Dan geldt de box-3 vrijstelling ook voor uw gezamenlijke box-3 vermogen.

Belangrijkste voorwaarden voor de 30%-regeling voor terugkerende Nederlanders:

  • U wordt vanuit het buitenland aangenomen door een Nederlandse werkgever:

Dit kan ook een Nederlandse vestiging zijn van de werkgever waarvoor u in het buitenland werkt of uw eigen BV. Belangrijk in dit geval is dat deze entiteiten worden opgericht voordat u zich weer in Nederland vestigt en ook dat u het arbeidscontract tekent voor de immigratie;

  • U bent 25 jaar weggeweest uit Nederland:

Let er ook op dat uw emigratie destijds uit Nederland pas officieel inging op het moment dat uw levenscentrum zich niet meer in Nederland bevindt. In de regel is dit waar uw partner en eventuele kinderen wonen. Indien zij destijds pas later geëmigreerd zijn, telt hun vertrekdatum ook voor u als emigratiedatum;

Voor deze 25 jaar telt het volgende verblijf in Nederland niet mee. U bent:

    • Jaarlijks niet meer dan 20 dagen in Nederland bent geweest in verband met werk;
    • maximaal 6 weken per jaar, of eenmalig maximaal 3 aaneengesloten maanden in Nederland geweest voor vakantie, familiebezoek of andere privéredenen.

Bent u langere periodes in Nederland geweest in deze 25 jaar, dan heeft u geen recht op de 30%-regeling. Lees hier de volledige beschrijving van de beschikking: geldigheid en toetsen voorwaarden.

Wat kunnen wij voor u betekenen

Wij kunnen samen met u nagaan of er mogelijkheden zijn om aan deze voorwaarden te voldoen en eventueel acties ondernemen hiervoor, zoals het oprichten van een Nederlandse BV voor uw buitenlandse werkgever of uzelf. Indien uzelf niet aan de voorwaarden kunt voldoen, komt uw buitenlandse partner daar wellicht wel voor in aanmerking. Ook in dit geval kan er bijvoorbeeld een Nederlandse BV worden opgericht door de buitenlandse werkgever of uzelf die uw partner in dienst neemt. Het kan ook zijn dat wij u adviseren om uw terugkeer naar Nederland nog uit te stellen totdat u wel voldoet aan de voorwaarden.

Indien er geen mogelijkheden zijn om gebruik te maken van de 30%-regeling zullen wij u in ieder geval adviseren hoe u uw terugkeer naar Nederland fiscaal zo gunstig mogelijk kunt structureren. Neem nu contact op met ons.

Voorbeeldsituaties 30%-regeling voor terugkerende Nederlanders