30 procent regeling

30%-regeling
De 30 procent regeling is een belastingmaatregel voor werknemers die gerekruteerd zijn buiten Nederland om in Nederland te komen werken voor een Nederlands bedrijf. Dit is bedoeld als compensatie voor zogenaamde extra-territoriale kosten, inclusief de extra kosten voor accommodatie en reizen in een vreemd land. Nederlanders die 25 jaar of langer in het buitenland hebben gewoond, komen in principe ook in aanmerking voor deze gunstige regeling.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

 • Wij kunnen adviseren rondom de geldigheid en aanvraag van de 30% regeling van uw vanuit het buitenland gerekruteerde werknemer(s);
 • Wij kunnen u adviseren over mogelijkheden om in aanmerking te komen voor de 30% regeling indien u meer dan 25 jaar in het buitenland heeft gewoond en terugkeert naar Nederland. De ervaring leert dat de kans hierop niet zo groot is, aangezien de overheid strenge eisen stelt.

Hoeveel jaar geldt de 30% regeling?

Vanaf 1 januari 2019 is de periode dat men recht heeft op de 30% regeling teruggebracht van 8 naar 5 jaar. Wel is er een korte overgangsregeling voor mensen die al gebruik maken van de 30% regeling. In principe eindigt nu de 30% regeling na 5 jaar, tenzij deze termijn is bereikt in 2019 of 2020. In dit geval eindigt de regeling op de oorspronkelijk toegekende einddatum, op zijn laatst op 1 januari 2021.

De voordelen van de 30 procent regeling:

 • Belastingvrije korting op 30 procent van het salaris;
 • Belasting ontheffing over inkomen uit wereldwijde spaartegoeden en investeringen (behalve binnenlandse vastgoed investeringen);
 • Belastingvrijstelling over dividenden van aanzienlijke aandeelhouders, behalve directe aandelen in een Nederlands bedrijf;
 • Verscheidene andere praktische voordelen, zoals een eenvoudigere procedure om een Nederlands rijbewijs te verkrijgen.

De 30 procent regeling voorwaarden zijn:

 • Geplaatst of gerekruteerd zijn vanuit het buitenland: men moet in een ander land gewoond hebben voordat men de baan in Nederland heeft aangenomen;
 • Schaarse expertise: dit is voornamelijk gebaseerd op de minimum salarisvereiste. In 2020 is deze € 38.347 (2019: € 37.743); dit is het belastbaar salaris plus het 30 percent. Dit betekent een bruto salaris van ongeveer € € 54.718 (inclusief het 30% belastingvrij gedeelte) (€ 53.918 in 2019);
 • Voor jonge PhD afgestudeerden (< 30 jaar) gelden minder strenge eisen; als zij een baan aannemen direct nadat ze hun PhD in Nederland hebben afgerond, vervalt de voorwaarde dat zij aangesteld moeten zijn vanuit het buitenland. Ook geldt voor hen een lager minimum salaris: € 29.149 in 2020 (2019: € 28.690);
 • Voor wetenschappelijk onderzoekers geldt geen salaris criterium;
 • In bezit zijn van een Nederlands BSN zodat belastingaftrek plaats kan vinden; de 30% vrijstelling moet afgetrokken worden van het bruto inkomen.
 • Men moet gedurende 16 van de afgelopen 24 maanden buiten een radius van 150 km van de Nederlandse grens hebben gewoond om aangemerkt te worden als inkomende werknemer;
 • Nederlanders moeten minstens 25 jaar in het buitenland hebben gewoond en gewerkt voordat zij weer hier worden geplaatst of gerekruteerd om als expat te worden gezien.
 • Periodes waarin men heeft gewoond en/of gewerkt in Nederland in de laatste 25 jaar worden afgetrokken van de 30 procent regeling (tot en met 2011 werden de laatste 10 jaar relevant);

Voor verdere informatie over de 30 procent regeling en wat wij voor u kunnen doen, neem contact met ons op.