+31 (0)174 244 725
  • en

Buitenlands vermogen bekend bij de Belastingdienst

 
Indien u een buitenlandse rekening heeft (gehad), bent u verplicht om dit vermogen aan te geven bij de Belastingdienst; u moet belasting betalen over uw buitenlands vermogen. Indien u het buitenlands vermogen heeft verzwegen, heeft u de kans om door middel van de inkeerregeling alsnog aangifte te doen, met terugwerkende kracht. Gebruik maken van de inkeerregeling kan alleen indien de Belastingdienst u nog niet op het spoor is gekomen.

Brief gehad van de Belastingdienst
Indien u een brief heeft gehad van de Belastingdienst met als onderwerp “Verzoek om informatie” aangaande uw buitenlandse rekening, betekent dit dat de Belastingdienst uw buitenlands vermogen op het spoor is gekomen. U kunt dan dus geen gebruik meer maken van de inkeerregeling. In dit geval moet u een Verklaring Buitenlands vermogen opgeven bij de Belastingdienst. Dit is geen normale aangifte en ook geen vrijwillige verbetering/inkeerregeling: naast de verschuldigde naheffing moet een boete worden betaald. Deze boete is hoger dan de 60% bij inkeren en kan oplopen tot 300%. Het is te verwachten dat de Belastingdienst op korte termijn meer personen met verzwegen buitenlands vermogen op het spoor komt, aangezien er naast informatie-uitwisseling met banken in het buitenland ook actief onderzoek wordt verricht naar transacties met buitenlandse betaalkaarten.

Boete beperken
Indien u in deze situatie verkeert, is volledige medewerking en openheid van zaken noodzakelijk. Ook is het van belang om verzachtende omstandigheden aan te dragen. U dient dezelfde gegevens aan te leveren als bij de inkeerregeling. Evenals bij de inkeerregeling is het voor u zeer waarschijnlijk voordeliger om dit proces uit te besteden aan een gespecialiseerde belastingadviseur. Onze belastingadviseurs hebben ruime ervaring en weten hoe zij op de juiste wijze uw situatie moeten presenteren aan de inspecteur. Wij zullen ons tot het uiterste inzetten om uw boete te beperken.