inkeerregeling buitenlands vermogen advies internationaal belastingadvies verbetering vermogen

Inkeerregeling

Heeft u buitenlands vermogen (gehad) en wilt u dit alsnog aangeven? Dan kunnen wij u helpen uw fiscale situatie onder controle te krijgen door middel van de inkeerregeling. Wij helpen u de boete zo laag mogelijk te houden.

Inkeerregeling

Wanneer is het raadzaam om een (internationaal) belastingspecialist in de arm te nemen?

  • U heeft niet-aangegeven aandelen, banktegoeden, effecten, onroerend goed of buitenlandse inkomsten;
  • U heeft een huis in het buitenland en heeft dit niet aangegeven;
  • U heeft een brief van de Belastingdienst ontvangen met ‘verzoek om informatie’;
  • U heeft onroerend goed ontvangen door een erfenis;
  • U heeft een brief van een buitenlandse bank ontvangen met vragen naar uw woonplaats, of naar belastingaspecten en/ of de CRS Status;
  • U beschikt over zwarte contanten/inkomsten.

Onze expertise

In deze situaties kunnen wij proberen de boetes te beperken door de inkeerregeling toe te passen. Ook als de Belastingdienst al achter uw verzwegen vermogen is gekomen kunnen wij de boete eventueel verminderen. 

Wij adviseren niet alleen in internationale situaties, maar zijn u uiteraard ook graag van dienst als u binnenlandse contanten of vermogen heeft.

Lees hier meer over de CRS status.

suurmond belastingadviseurs inkeerregeling internationaal belastingadvies

Onze werkwijze – inkeerregeling

Suurmond Belastingadviseurs adviseert al meer dan 35 jaar op het gebied van het vrijwillig verbeteren van vermogen. Na een eerste contact wordt er gekeken of wij de partij zijn die u verder kan helpen.

In een contactformulier of e-mail legt u uw situatie voor en stelt u de vragen die u heeft. Uw situatie wordt bekeken door een van onze adviseurs. Aan de hand daarvan wordt er verdere informatie gevraagd. Ons uurtarief hiervoor is € 245,- excl. 21% BTW.

Vervolgens kijkt de adviseur naar welke zaken er specifiek op uw situatie van toepassing zijn, wat de verbeterpunten zijn en welke onderdelen belangrijk zijn om te regelen. Er wordt een adviesvoorstel gemaakt over alle onderdelen waar u begeleiding bij nodig heeft. 

Er kan hierna zo nodig een adviesgesprek op kantoor of online ingepland worden.

Internationaal belastingadviseur

Het belang van het inschakelen van een internationaal belastingadviseur

Wanneer u verzwegen vermogen heeft en gebruik wil maken van de inkeerregeling, wilt u natuurlijk uw belastingzaken zo goed mogelijk in het reine brengen. De belastingdienst kan namelijk hoge boetes opleggen wanneer het een en ander niet goed geregeld is. 

Met het advies van onze specialisten bent u ervan verzekerd dat u bijgestaan wordt door ervaren adviseurs die goed op de hoogte zijn van alle mogelijkheden tot belastingvermindering. Denk aan niet gebruikte vrijstellingen en ingehouden buitenlandse belastingen.

Wij hebben vaste contactpersonen bij de Belastingdienst en zijn bekend met hun werkwijze. In de meest uiteenlopende situaties kunnen wij u voorzien van volledig internationaal belastingadvies.

Lees hier meer over de eisen die de Belastingdienst stelt met betrekking tot de inkeerregeling.



“Fijn dat alles zo goed is verlopen met de inkeerregeling van m’n moeder; alle lof voor U. Dit is een groot compliment waardig. Dank u wel. Jullie hebben wel degelijk een grote expertise achtergrond!”

– Inkeerklant uit Noord-Brabant –



“Whow! Wat een goed nieuwe zeg! Bedankt voor de hulp in deze…..dat had mijn vader toch maar goed geregeld via jullie. Het geeft me een goed gevoel dat jullie alles zo netjes hebben opgevolgd!”

– Inkeerklant uit Brabant-



“In haar begeleiding tijdens het verkozen inkeertraject heeft J.C. Suurmond Belastingadviseurs met uitmuntende kennis van zaken aangetoond bij ingewikkelde fiscale kwesties volledig ‘on top of thing’ te zijn. Tijdens het gehele proces van analyseren, adviseren en afhandelen zijn jarenlange ervaring en opgebouwde expertise ten volle benut, met als resultaat een naar tevredenheid afgesloten vaststellingsovereenkomst met de Belastingtdienst. Van begin tot eind een uiterst professionele en kundige aanpak die wij ten zeerste hebben weten te waarderen”

– Familie B. uit Heemstede-

Wie zijn Suurmond Belastingadviseurs

Al vanaf 1986 is internationaal belastingadvies onze focus waarmee wij als internationaal belastingadviseurs cliënten bijstaan.

Wij voorzien ook in advies bij andere internationale situaties zoals werken in het buitenland, inkeerregeling, m-biljet en remigratie of een tweede huis in het buitenland. De toegevoegde waarde die wij door ons fiscale advies kunnen bieden, vormt voor ons daarbij het speerpunt. Tevens dient niet over het hoofd te worden gezien dat een correcte aangifte problemen in de toekomst voorkomt. Dat bespaart tijd, geld en zorgen. Een hele belasting minder!

suurmond belastingadviseurs internationaal belastingadvies inkeerregeling belastingaangifte emigreren

Contact

J.C. Suurmond & zn. Belastingadviseurs
Zwarte Zee 100
3144 DE Maassluis
T: +31 (0)10-3033701
E: belastingadvies@jcsuurmond.nl

Algemene informatie

KvK Handelsregister: 27224918
BTW-nummer: NL 8016.36.668.B.01
Belastingconsulentennummer: 330826

Socials

 