+31 (0)174 244 725
  • en

Disclaimer

Disclaimer
Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze site de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, sluit J.C. Suurmond & zn. Belastingadviseurs v.o.f. van deze site iedere aansprakelijkheid uit voor mogelijke onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op deze site beschikbaar is. De informatie op deze website dient dan ook niet als vervanging voor persoonlijk advies. Voor enige actie te ondernemen, dient u contact op te nemen met één van onze adviseurs.

Bij aanvragen voor toestemming tot het gebruik van de inhoud van de site of verdere informatie richt u zich tot J.C. Suurmond & zn. Belastingadviseurs v.o.f., de eigenaar van de site.

Niets uit de tekst of grafische voorstellingen in deze site mag zonder schriftelijke toestemming van J.C. Suurmond & zn. Belastingadviseurs v.o.f. worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt in enige vorm of enige wijze, hetzij door druk, fotokopie, fax, overtypen of opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand, voor andere doeleinden dan louter alleen persoonlijke informatieve doeleinden van de bezoeker.

Copyright © J.C. Suurmond & zn. Belastingadviseurs v.o.f. Alle rechten voorbehouden.