internationaal belastingadvies belastingadvieskantoor suurmond maassluis rotterdam den haag delft

Kennisbank – Overig

 • In de wolken
  Stel, u heeft de mogelijkheid te gaan werken voor een bedrijf in Nederland als piloot. Op het moment woont u in Zweden. U zult zich bij het uitoefenen van deze…
 • Een baan in het buitenland, wat nu?
  Stel, u heeft net een baan in het buitenland aangeboden gekregen. Na de blijdschap over het voorstel, komen er toch wel een paar vragen in u op. Hoe werkt dat…
 • Hoge Raad: het geboden box-3-rechtherstel is onvoldoende
  Op donderdag 6 juni, heeft de Hoge Raad geoordeeld dat het geboden rechtsherstel voor de te veel betaalde box-3-heffing nog steeds in strijd is met het discriminatieverbod en het eigendomsrecht…
 • Spaarders hebben een reden om wakker te liggen
  Spaarders schrikken van het uiteindelijke forfaitaire rendement op banktegoeden in box 3 over 2023: terwijl we het bij het opleggen van de voorlopige aanslagen nog hadden over 0,36 procent, is…
 • M-biljet 2023 : dit is wat u moet weten
  Als u in 2023 verhuisd naar een ander land bent, dan dient u het M-biljet in te vullen. Het biljet moet worden ingediend over het immigratie of emigratie jaar. Vaak…
 • Inspecteur toont inkomsten niet aan
  Een interessante uitspraak met betrekking tot de verplichting om aangifte te doen in combinatie met de boetemogelijkheden! Wij zijn erg benieuwd of het gerechtshof en eventueel de Hoge Raad hierover…
 • Belastingaangifte 2023
  Het is weer zover: de belastingaangifte 2023 kan weer ingediend worden! Voor veel belastingplichtigen zijn sommige gegevens al ingevuld. Vaak zijn deze vooringevulde gegevens echter incompleet of niet correct. Het…
 • Geen aangifte doen?
  Het komt voor dat belastingplichtigen van de Belastingdienst te horen krijgen dat er geen aangifte gedaan hoefde te worden, terwijl het in de gegeven situatie wel verplicht was of juist…
 • Graag doorzenden: activeringscode doorlopende machtiging
  Wij vragen voor onze cliënten een doorlopende machtiging aan bij de Belastingdienst in plaats van de jaarlijkse machtigingen; uiteraard kan deze op enig moment weer opgezegd worden. Indien u een…
 • Cryptovaluta
  Wij verzoeken u om ook informatie over uw cryptovaluta aan ons door te geven voor de aangifte IB 2023. Cryptovaluta behoren bij het vermogen en het is verplicht om dit…
 • Belastingrente
  Volgens de belastingrenteregels, zal de Belastingdienst vanaf 1 juli 2024 rente berekenen over een te betalen bedrag voor de aangifte 2023. Deze rente bedraagt momenteel 7,5% voor de Inkomstenbelasting en…
 • Contant geld in box 3
  Indien u per 1 januari 2023 contant geld in huis heeft dat de drempel van € 596,– (€ 1.196,– voor fiscale partners) te boven gaat dient dit in box 3…
 • (Verhuurde) woning in box 3 zwaarder belast
  Zoals eerder gecommuniceerd zijn de regels met betrekking tot de leegwaarderatio met ingang van 1 januari 2023 veranderd. Met de leegwaarderatio kon in voorgaande jaren op basis van de ontvangen…
 • Gewijzigde box 3 heffing
  In de aangifte 2022 kon nog gekozen worden tussen twee methodes voor de box 3-heffing; de oude schijvenvariant en de nieuwe forfaitaire spaarvariant. In de aangifte over 2023 is deze…
 • Veilige overdracht van bestanden
  Om de veilige overdracht van zwaardere bestanden en documenten te kunnen garanderen, maken wij gebruik van Secudoc. Indien u uw bestanden via Secudoc wilt verzenden, kunt u ons per email…
 • Ondernemersfaciliteiten
  Voor ondernemers is het voor toepassing van de zelfstandigen- en startersaftrek en speur- en ontwikkelingswerk nog altijd van belang dat aan het urencriterium voldaan wordt (1.225 uur). In geval van…
 • Aftrekposten 2023
  In de aangifte inkomstenbelasting 2023 bestaan de volgende aftrekposten om uw belastbaar inkomen te verlagen: Let u er wel op dat er voor een aantal aftrekposten een drempel of andere…
 • Een frisse start: new year, new tax advisor!
  Het nieuwe jaar is al volop begonnen en iedereen is bezig met hun goede voornemens voor het nieuwe jaar. Het is haast onmogelijk om er niet in mee te gaan:…
 • Hoe houd je zo voordelig mogelijk je woning aan in Nederland?
  Met de wijzigingen in het box 3 systeem is het belangrijk om, indien mogelijk, uw huis in box 1 te houden. Voor 2024 wordt het tarief in box 3 namelijk…
 • Eindejaarstips 2023 Zakelijk – Overige belastingtips en wijzigingen
  Hier zijn een paar belangrijke tips voor u als ondernemer. • Verwacht u dat u over het belastingjaar 2024 belasting moet betalen? Vraag tijdig een voorlopige aanslag aan, hiermee bespaart…
 • Eindejaarstips 2023 Zakelijk – Ingrijpende wijzigingen voor FBI, VBI en FGR en CV
  Drie wetsvoorstellen hebben betrekking op de fiscale beleggingsinstelling (FBI), de vrijgestelde beleggingsinstelling (VBI), het open fonds voor gemene rekening (OFGR) en de open commanditaire vennootschap (CV). Er is besloten om…
 • Eindejaarstips 2023 Zakelijk – Verliesverrekening vennootschapsbelasting
  Momenteel kunnen bedrijven verliezen verrekenen met winsten uit het voorgaande jaar of de zes opvolgende jaren. Er is geen maximum aan het te verrekenen bedrag. Vanaf 2022 kan tot€ 1.000.000,–…
 • Eindejaarstips 2023 Zakelijk – Beperking lenen dga van eigen BV
  De mogelijkheid om te lenen van de eigen BV wordt met ingang van 2023 beperkt, in verband met de inwerkingtreding van de wet excessief lenen bij eigen vennootschap. Als een…
 • Eindejaarstips 2023 Zakelijk – Aanpassing vrije ruimte
  In 2023 is het percentage van de vrije ruimte 3% over de eerste € 400.000,– van de loonsom en 1,18% daarboven. Wilt u hier nog gebruik van maken? Dan heeft…
 • Eindejaarstips 2023 Zakelijk – Onbelaste vergoedingen werknemers
  De onbelaste reiskostenvergoeding van € 0,21 wordt verhoogd naar € 0,23 per 2024. De vergoedingen kunnen niet tegelijkertijd betaald worden; per dag kan of gekozen worden voor uitbetaling van de…
 • Eindejaarstips 2023 Zakelijk – Inperking 30%-regeling
  In de nacht voor het verkiezingsreces zijn twee amendementen op het belastingplan van 2024 opgenomen die de 30%-regeling verder beperken. Zo is de partiële buitenlandse belastingplicht voor 30%-regelingen die vanaf…
 • Eindejaarstips 2023 Zakelijk – Veranderingen IB-ondernemer
  De zelfstandigenaftrek wordt vanaf 2020 afgebouwd. Vanaf 2023 wordt dit versneld gedaan. Het plan is om de zelfstandigenaftrek stapsgewijs te verlagen met € 1.280 per jaar, naar € 900,– in…
 • Eindejaarstips 2023 Zakelijk – Wijzigingen box 2-tarief
  In 2024 wordt voor het eerst een schijventarief met twee schijven ingevoerd in box 2. Dit betreft inkomsten uit aanmerkelijk belang, zoals dividenden en vermogenswinsten op aandelenbelangen boven de 5%….
 • Eindejaarstips 2023 Zakelijk – Wijziging inkomensafhankelijke combinatiekorting
  De tarieven en schijven in de vennootschapsbelasting blijven dit jaar ongewijzigd ten opzichte van 2023:
 • Eindejaarstips 2023 Particulier – Overige belastingtips en wijzigingen
  Hier zijn een paar belangrijke tips voor u als particulier: •Verwacht u dat u over het belastingjaar 2023 of 2024 een hoger bedrag aan belasting moet betalen? Vraag tijdig een…
 • Eindejaarstips 2023 Particulier – Wijziging inkomensafhankelijke combinatiekorting
  De inkomensafhankelijke combinatiekorting kan worden toegepast bij mensen met kinderen onder de 12 jaar. De voorwaarde is dat beide partners werken. De inkomensafhankelijke combinatiekorting wordt vanaf 2025 in 9 stappen…
 • Eindejaarstips 2023 Particulier – Hogere belastingen voor tweede woningbezitters
  Om diverse redenen betalen bezitters van een tweede woning of overig onroerend goed fors meer belasting vanaf 2023. Ten eerste aangezien onroerend goed in de hoogste schijf in box 3…
 • Eindejaarstips 2023 Particulier – Lange termijnplannen voor box 3
  Staatssecretaris van Financiën Van Rij heeft in september een voorstel gepubliceerd voor het nieuw box 3-systeem vanaf 2027. In hoofdlijnen wordt het vermogen in box 3 belast volgen een vermogensaanwassystem….
 • Eindejaarstips 2023 Particulier – Peildatumarbitrage bij schuiven tussen box 3-categorieën
  In het nieuwe systeem van box 3-heffing wordt spaargeld gunstiger belast dan overig vermogen. Om te voorkomen dat belastingplichtigen rond de peildatum voor box 3 gaan schuiven met hun bezittingen…
 • Eindejaarstips 2023 Particulier – Berekening box 3 – heffing buitenlands onroerend goed
  Overigens zijn er de nodige onduidelijkheden inzake de berekening van de aftrek ter voorkoming van dubbele belasting over buitenlands onroerend goed. Ons inziens is de aftrek op een ongunstige manier…
 • Eindejaarstips 2023 Particulier – Bezwaar op basis van werkelijk rendement
  Afhankelijk van uw vermogen kan het zo zijn dat het geboden rechtsherstel op basis van de nieuwe forfaitaire berekening alsnog tot een buitensporige last leidt omdat u bijvoorbeeld verliezen heeft…
 • Eindejaarstips 2023 Particulier – Box 3 Massaal bezwaar plus procedure voor niet-bezwaarmakers
  Op 4 november werd bekend gemaakt dat er voor degene die geen bezwaar hebben gemaakt tegen de box 3-heffing over 2017 – 2020 een aanvullende procedure ingericht wordt, ‘massaal bezwaar…
 • Eindejaarstips 2023 Particulier – Wijzigingen 2024 Box 3 – Voordeel uit sparen en beleggen
  Wat betreft box 3 zijn er in 2024 geen grote wijzigingen ten opzichte van 2023. Zoals in 2023 geldt ook in 2024 het systeem van de nieuwe forfaitaire spaarvariant. In…
 • Eindejaarstips 2023 Particulier – Kerstarrest en rechtsherstel box 3-heffing
  Er is jarenlang geprocedeerd over de fictieve manier van belasting heffen over het box 3-vermogen. Er werd immers uitgegaan van een fictief rendement dat vele malen hoger was dan op…
 • Eindejaarstips 2023 Particulier – Wijzigingen tarieven Box 1 – Inkomen uit werk en woning
  In 2024 wordt de grens voor de eerste schijf verhoogd, namelijk van € 73.032,– naar € 75.624,–. Hieronder volgt een schematische weergave van de Inkomstenbelasting in box 1 in 2023…
 • Als DGA emigreren: wij helpen u de belastinggevolgen te beperken!
  Overweegt u een emigratie? Het is eigenlijk opmerkelijk hoeveel mensen verlangen naar een emigratie, met name naar een warm, zonnig land. Bij een emigratie valt veel te regelen en zeker…
 • Niet ingeschreven; toch een auto in Nederland?
  Wonen in buitenland, auto in Nederland. Heeft u een auto in Nederland en woont u in het buitenland? Mogelijk heeft u onlangs een bericht van het RDW ontvangen met de…
 • ChatGPT: De nieuwe belastingadviseur?
  ‘Waar moet ik op letten als ik mijn belastingaangifte invul?’ Als je in ChatGPT deze vraag stelt, raadt ChatGPT aan om op de volgende punten goed te letten: buitenlandse inkomsten,…
 • Belasting en bezit in twee werelden: Uw huis in Nederland en internationaal wonen
  Als u een huis hebt in Nederland en in het buitenland woont, moet u rekening houden met de belastingregels van beide landen. Dubbele belasting betalen is natuurlijk not done! Valt…
 • Digital nomad en belasting
  Voelt u zich ook aangetrokken door foto’s op sociale media met ‘thuis’ werkers aan een strand met palmbomen, veel reizen en een avontuurlijk bestaan? Of u het overweegt om als…
 • Terug naar thuis!
  Overweegt u om te remigreren naar Nederland? Een emigratie is vaak niet definitief en soms bevalt het thuisland gewoon beter! Misschien overweegt u terug te komen naar Nederland, nu uw…
 • Betaal je belasting over crypto?
  Ja, dat zou inderdaad moeten – maar onderzoek toont aan dat dit niet vaak gebeurt. De Belastingdienst beschouwt cryptovaluta of bitcoins als bezittingen, en niet-aangegeven crypto wordt als zwart vermogen…
 • Boete niet aangeven buitenlandse rekening
  Misschien heeft u ook een brief ontvangen met als onderwerp ‘Verzoek om informatie’,  van de heer B. ofwel van de afdeling Breda van de Belastingdienst ‘Handhaving’ of ‘Verhuld Vermogen’. Het…
 • Werken in Saudi-Arabië
  Heeft u een aanbod gekregen om te gaan werken in Saudi-Arabië? Dan komt daar belastingtechnisch veel bij kijken. Wat is bijvoorbeeld de impact als u zich wel of niet uitschrijft….
 • Update – box 3
  De box 3 wetgeving is altijd in beweging sinds het kerstarrest van december 2021. Lees verder en ontdek de laatste wijzigingen in dit gebied! Er waren begin dit jaar 15…
 • Opgaaf wereldinkomen: gecompliceerder dan verwacht
  Sinds 2006 woont de belastingplichtige in een Zuid-Europees land. Hij verricht in 2012 geen werkzaamheden in Nederland, maar heeft wel een stuk grond in Nederland. Hij vraagt niet om uitreiking…
 • Schenkbelasting
  Behaal belastingvoordeel door te schenken. Wij adviseren u graag over het juiste tijdstip om schenkingen te doen en over de hoogte van tarieven en vrijstellingen. Neem nu contact met ons…
 • Internationaal belastingadvies
  Heeft u te maken met een internationale woon- en/of werksituatie zoals emigratie, remigratie of werken in het buitenland? Bijvoorbeeld: u heeft een baan in Saudi-Arabië en pendelt heen en weer…
 • Deadline belastingaangifte 1 mei – fabels en feiten
  Het nieuwe jaar is al geruime tijd begonnen en de aangifteperiode begint weer. De deadline belastingaangifte van 1 mei wordt groot weergegeven in het nieuws, maar is alle aandacht voor…
 • 30 procent regeling
  30 procent regeling De 30 procent regeling is een belastingmaatregel voor werknemers die gerekruteerd zijn vanuit het buitenland om in Nederland te komen werken voor een Nederlands bedrijf.  De 30 procent…
 • 30 regeling wordt misschien afgeschaft
  De 30%-regeling is een loonbelastingfaciliteit voor expats waarbij 30% van het brutosalaris belastingvrij wordt uitgekeerd en er gebruik gemaakt kan worden van twee inkomstenbelastingvoordelen. De 30%-regeling Er is een meningsverschil…
 • Uw buitenlands pensioen deels onbelast ontvangen?
  Nog meer financiële armslag om optimaal van uw pensioen te genieten? Indien u in Nederland woont en pensioen ontvangt uit het buitenland kunt u dit in sommige gevallen (deels) onbelast ontvangen. …
 • Negatieve spaarrente tips
  Bij steeds meer banken is tegenwoordig sprake van een negatieve spaarrente, al vanaf € 100.000 op de spaarrekening. U krijgt dus geen rente meer over uw geld op de spaarrekening,…
 • Spaargeld opgebouwd in het buitenland helemaal terugbetalen aan fiscus
  In onze praktijk zien wij het regelmatig. Mensen die jarenlang regelmatig in het buitenland verbleven voor (seizoens)werk, bijvoorbeeld in de recreatieve sector, of daar een huisje hebben dat ze ook…
 • Apart van uw partner wonen in het buitenland
  Internationale woon-werksituaties kunnen erg complex zijn. Zeker als u en uw partner zich moeten splitsen. Bijvoorbeeld indien u gaat werken en wonen in het buitenland, maar uw partner en eventuele…
 • M formulier uitbesteden? 3 overwegingen
  U wilt natuurlijk uw belastingzaken goed op orde hebben. U zit niet te wachten op een hoge aanslag of een correctie achteraf, maar wilt weten waar u aan toe bent….
 • Werken in de VAE en wonen in Nederland
  Wanneer u in Nederland woont en in de Verenigde Arabische Emiraten werkt, moet uw wereldwijde inkomen en vermogen in de Nederlandse aangifte worden opgegeven. Vervolgens moet aan de hand van…

“Heel blij en dankbaar ben ik weer dat uw kantoor opnieuw mijn aangifte heeft verzorgd. Het is fijn dat ik weet dat u dit voor mij nog steeds wilt doen.”

– Cliënte sinds 15 jaar  –

“Buitengewoon tevreden met de afwerking van ingewikkelde en zeer diverse belastingzaken en aangiftes in verband met emigratie naar Zweden. Lastige kost voor ons als leken die steeds en zeer snel voor ons in duidelijke taal werd uitgelegd. Kortom; wij zijn zeer tevreden klanten niet op het laatst vanwege de persoonlijke benadering. Hartelijk dank Sander Suurmond. Wij blijven graag nog jarenlang van uw expertise gebruik maken!”

– Artie van Tuijn –

“Dhr. Sander Suurmond stond mij direct te woord n.a.v. een aanvraag voor een internationaal belastingadvies. In een kort telefoongesprek waren een hoop zaken direct helder. Vriendelijkheid, begrip en snelle afhandeling waren erg prettig in mijn situatie en in de toekomst zal ik zeker opnieuw contact opnemen indien nodig.”

– Nederlandse international uit Libanon –

Wie zijn Suurmond Belastingadviseurs

Al vanaf 1986 is internationaal belastingadvies onze focus waarmee wij als onze cliënten graag bijstaan.

Wij voorzien ook in advies bij andere internationale situaties zoals werken in het buitenland, inkeerregeling, m-biljet en remigratie of een tweede huis in het buitenland. De toegevoegde waarde die wij door ons fiscale advies kunnen bieden, vormt voor ons daarbij het speerpunt. Tevens dient niet over het hoofd te worden gezien dat een correcte aangifte problemen in de toekomst voorkomt. Dat bespaart tijd, geld en zorgen. Een hele belasting minder!

suurmond belastingadviseurs internationaal belastingadvies inkeerregeling belastingaangifte emigreren

Contact

J.C. Suurmond & zn. Belastingadviseurs
Zwarte Zee 100
3144 DE Maassluis
+31 (0)10-3033701
belastingadvies@jcsuurmond.nl

Nieuws

Nooit meer belastingtips mislopen? Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief!

Algemene informatie

KvK Handelsregister: 27224918
BTW-nummer: NL 8016.36.668.B.01

Socials