Blog algemeen


Motie verbetering praktische rechtsbescherming aangenomen

15 april 2019

Op 26 maart  nam de Tweede Kamer een motie aan met de strekking dat er een extern onderzoek moet komen naar mogelijkheden om de praktische rechtsbescherming van de burger in belasting- en toeslagzaken te verbeteren. Deze motie werd ingediend samen … Lees verder


buitenlandse rekening in NL vooringevulde aangifte

Buitenlandse rekening vermeld in vooraf ingevulde aangifte

3 april 2019

Belastingdienst vermeldt buitenlandse rekening in vooraf ingevulde aangifte en stuurt brieven Zoals u wellicht heeft gemerkt, worden dit jaar in de vooraf ingevulde aangifte ook buitenlandse rekeningen vermeld. Het erbij vermelde saldo staat op nul. Ook verzond de Belastingdienst weer … Lees verder


Nieuwsbrief Aangifte Inkomstenbelasting 2018

8 maart 2019

Tien aandachtspunten Belastingdienst aangifte 2018 De Belastingdienst zet in twee handreikingen de 10 belangrijkste aandachtspunten op een rij voor de aangifte inkomstenbelasting 2018. Het gaat om de volgende onderwerpen: 1. Restant persoonsgebonden aftrek (PGA) 2. Eigen woning en echtscheiding 3. … Lees verder


Monumentenaftrek 2018

Onderhoudskosten rijksmonument 2018 nog fiscaal aftrekbaar

4 januari 2019

De Rijksoverheid verstuurde op 24 december brieven aan rijksmonumenteneigenaren die eerder gebruik hebben gemaakt van de Monumentenaftrek. Zij worden geïnformeerd over de vervanging van de Monumentenaftrek door een subsidieregeling per 1 januari 2019. Onderhoudskosten rijksmonument 2018 nog fiscaal aftrekbaar In de … Lees verder


Eerste kamer stemt ook in met afschaf MonumentenaftrekOp dinsdag 18 december is ook de Eerste kamer akkoord gegaan met de Belastingplannen 2019. Hiermee heeft zij ook ingestemd in de afschaf van de Monumentenaftrek per 1 januari 2019. Deze zal worden vervangen door een subsidieregeling. Deze subsidie kan … Lees verder


Belastingplan 2019

Ook Eerste Kamer akkoord met Belastingplannen 2019Op dinsdag 18 december heeft ook de Eerste Kamer de wetsvoorstellen voor het pakket Belastingplan 2019 aangenomen. Ook stemde de Eerste kamer in met de bijbehorende wetsvoorstellen: Overige fiscale maatregelen 2019; Wet bedrijfsleven 2019; Fiscale vergroeningsmaatregelen; Wet modernisering kleine ondernemingsregeling; … Lees verder


Eindejaarstips 2018

22 november 2018

PARTICULIEREN Nieuwe tarieven in de Inkomstenbelasting Zoals reeds vorig jaar werd aangekondigd wordt het huidige vier tariefstelsel terug gebracht tot een twee schijven stelsel. In 2019 worden de percentages van de vier schijven aangepast van 36,55%, 40,85%, 40,85% en 51,95% … Lees verder


aftrek monumentenpand

Laatste ontwikkelingen monumentenaftrek 2019

16 november 2018

Op 10 en 11 december zal de eerste kamer het wetsvoorstel behandelen om de monumentenaftrek per 1 januari 2019 te vervangen door een subsidieregeling. De Tweede Kamer stemde eerder al in met dit wetsvoorstel.  Het is nog even spannend dus … Lees verder


zwartspaarders belofte

Inkeerregeling is niet afgeschaft

15 november 2018

Door onduidelijke berichtgeving vorig jaar over afschaffing van de inkeerregeling per 1 januari 2018 lijken zwartspaarders de indruk te hebben gekregen dat deze helemaal is afgeschaft. Uit cijfers van de fiscus blijkt dat zich afgelopen jaar slechts 508 zwartspaarders hebben … Lees verder


Monumentenaftrek 2018

Aftrek monumentenpand 2019

23 oktober 2018

In het belastingplan 2019 is opgenomen dat de aftrek monumentenpanden per 1 januari 2019 wordt vervangen door een subsidieregeling. Onderhoudskosten die in 2018 zijn gemaakt kunnen nog wel worden opgevoerd in de belastingaangifte 2018 die vanaf 1 maart 2019 kan … Lees verder