Blog


Box 3 inkomstenbelasting actueel

4 juli 2022

Op 10 juni verstuurde de Belastingdienst een aankondiging aan bezwaarmakers dat er voor hen in navolging van de uitspraak van de Hoge Raad op 24 december 2021 rechtsherstel zou komen. Vervolgens stuurde de Belastingdienst een brief met datum 18 juni … Lees verder


buying a house

Slim omgaan met verhoging overdrachtsbelasting

13 april 2022

Door de aangekondigde verhoging van de overdrachtsbelasting naar 9% en de afschaffing van de leegwaarderatio kan het fiscaal interessant zijn om onroerende zaken nog in 2022 over te dragen naar een volgende generatie. Wilt u uzelf verdiepen in de achtergrond … Lees verder


Suurmond Belastingadviseurs en RRT samen voor Oekraïne!

25 maart 2022

Onder de diverse organisaties die wij ondersteunen is onze financiele steun aan het RRT Rapid Relief Team het meest actueel. RRT biedt hoop en steun aan mensen over de hele wereld – met name in tijden van nood, zoals de … Lees verder


students and graduates

Nieuwsbrief Aangifte Inkomstenbelasting 2021

25 maart 2022

Download hier onze meest recente Nieuwsbrief over de Aangifte Inkomstenbelasting 2021.


Mogelijk vermogens boven €1 miljoen zwaarder belast

Hoge Raad-arrest inzake box 3-heffing

18 maart 2022

Hoge Raad-arrest inzake box 3-heffing Zoals u wellicht uit de pers hebt vernomen, heeft de Hoge Raad op 24 december 2021 geoordeeld dat de forfaitaire berekening van de box 3-belasting in 2017 en 2018 onevenredig zwaar drukt en daarmee in … Lees verder


Belasting buitenland werken

Collectieve uitspraak box-3-massaalbezwaarprocedures 2017 t/m 2020

11 februari 2022

De Belastingdienst heeft de collectieve uitspraak gepubliceerd in de massaalbezwaarprocedures tegen de box-3-heffing over 2017 tot en met 2020. Alle 200.000 bezwaarschriften zijn gegrond verklaard. Dat wil niet zeggen dat de deelnemers aan de massaalbezwaarprocedures nu weten hoeveel zij terugkrijgen en wanneer. … Lees verder


Box 3 heffing onterecht

4 februari 2022

De hoogste rechter oordeelde net voor kerst dat een deel van de belastingbetalers die in 2017 en 2018 vermogenstaks over hun spaargeld hebben betaald, geld kunnen gaan terugclaimen van de Belastingdienst. De methode die wordt gebruikt om belasting te heffen deugt niet … Lees verder


Jubelton wordt afgeschaft – maar pas in 2024

6 januari 2022

In het nieuwe coalitieakkoord staat dat de verruimde schenkingsvrijstelling eigen woning per 2024 wordt geschrapt. Tot en met 2023 kunt u lopende schenktrajecten nog afmaken en eenmalige schenkingen doen. De huidige wetgeving omvat een driejaarstermijn waarbinnen het geld na schenking … Lees verder


box 3 drempel omhoog

Fiscale plannen in het coalitieakkoord

20 december 2021

Het ‘nieuwe’ kabinet kondigt in het coalitieakkoord enkele fiscale plannen aan. Zo wil het kabinet de hoge eenmalige schenkingsvrijstelling voor de eigen woning (per 1 januari 2024), de middelingsregeling en de verhuurderheffing (per 1 januari 2023) afschaffen. Daarnaast is het voornemen om … Lees verder


Wij gaan verhuizen!

22 november 2021

  2022 brengt voor ons kantoor een grote verandering met zich mee. Vanwege ons groeiende team staat een veelbelovende verhuizing op de planning. Begin 2022 verhuist Suurmond Belastingadviseurs naar een nieuw pand in Maassluis (vlakbij de Nieuwe Waterweg).     … Lees verder