Blog


Box 3 heffing onterecht

28 december 2021

De hoogste rechter oordeelde vrijdag dat een deel van de belastingbetalers die in 2017 en 2018 vermogenstaks over hun spaargeld hebben betaald, geld kunnen gaan terugclaimen van de Belastingdienst. De methode die wordt gebruikt om belasting te heffen deugt niet en … Lees verder


Jubelton wordt afgeschaft – maar pas in 2024

6 januari 2022

In het nieuwe coalitieakkoord staat dat de verruimde schenkingsvrijstelling eigen woning per 2024 wordt geschrapt. Tot en met 2023 kunt u lopende schenktrajecten nog afmaken en eenmalige schenkingen doen. De huidige wetgeving omvat een driejaarstermijn waarbinnen het geld na schenking … Lees verder


box 3 drempel omhoog

Fiscale plannen in het coalitieakkoord

20 december 2021

Het ‘nieuwe’ kabinet kondigt in het coalitieakkoord enkele fiscale plannen aan. Zo wil het kabinet de hoge eenmalige schenkingsvrijstelling voor de eigen woning (per 1 januari 2024), de middelingsregeling en de verhuurderheffing (per 1 januari 2023) afschaffen. Daarnaast is het voornemen om … Lees verder


Wij gaan verhuizen!

22 november 2021

  2022 brengt voor ons kantoor een grote verandering met zich mee. Vanwege ons groeiende team staat een veelbelovende verhuizing op de planning. Begin 2022 verhuist Suurmond Belastingadviseurs naar een nieuw pand in Maassluis (vlakbij de Nieuwe Waterweg).     … Lees verder


Eindejaarstips 2021

23 december 2021

Met deze nieuwsbrief willen wij u weer op de hoogte brengen van de laatste fiscale wijzigingen en besparingsmogelijkheden. Wij hopen dat u uw voordeel kunt doen met deze nieuwsbrief. Neemt u voor meer informatie en persoonlijk advies contact op met … Lees verder


Mogelijk vermogens boven €1 miljoen zwaarder belast

Grote vermogens zwaarder belast?

19 oktober 2021

Worden grote vermogens zwaarder belast? Volgens een motie die op 12 oktober 2021 is aangenomen, moeten vermogens boven € 1 miljoen zwaarder worden belast. Maar de belasting op arbeid moet juist worden verlicht, vindt de Tweede Kamer. Omdat de belasting … Lees verder


Wetsvoorstel Verlaging tarief en maandelijks aanpassen verhuurderheffing

Overige wetsvoorstellen Prinsjesdag

23 september 2021

Naast de hiervoor genoemde wetsvoorstellen zijn op Prinsjesdag o.a. de volgende twee wetsvoorstellen ingediend bij de Tweede Kamer: wetsvoorstel ‘Tegengaan mismatches bij toepassing zakelijkheidsbeginsel’: aanpassing van de regels van zakelijke verrekenprijzen tussen internationale concerns om fiscale mismatches te voorkomen. Kortgezegd … Lees verder


Wetsvoorstel Verlaging tarief en maandelijks aanpassen verhuurderheffing

Wetsvoorstel Verlaging tarief en maandelijks aanpassen verhuurderheffing

23 september 2021

Het wetsvoorstel ‘Verlaging tarief en maandelijks aanpassen verhuurderheffing’ regelt de al eerder toegezegde verlaging van de verhuurderheffing per 1 januari 2022 als compensatie voor het feit dat verhuurders en woningcorporaties geen huurverhoging mogen doorvoeren in 2021. Zo wordt hun investeringscapaciteit … Lees verder


Wetsvoorstel Verlaging tarief en maandelijks aanpassen verhuurderheffing

Wetsvoorstel aanpassing fiscale regeling aandelenoptierechten

23 september 2021

In het ‘Wetsvoorstel aanpassing fiscale regeling aandelenoptierechten’ wordt het als loon  verstrekken van aandelenoptierechten aan werknemers fiscaal aantrekkelijker gemaakt door de mogelijkheid te bieden om het heffingsmoment te verschuiven naar het moment waarop de uit de optierechten verkregen aandelen verhandelbaar … Lees verder


Wetsvoorstel Verlaging tarief en maandelijks aanpassen verhuurderheffing

Voorstellen uit de Overige fiscale maatregelen 2022

23 september 2021

Hierna volgen de belangrijkste voorstellen uit het ‘Overige fiscale maatregelen 2022’(OFM) die op 1 januari 2022 in werking treden, tenzij anders is vermeld: Aanpassingen eigenwoningregeling bij gezamenlijke koop en financiering van een eigen woning door fiscale partners; Aanpassingen eigenwoningregeling bij … Lees verder