Referenties

Extra geld voor Belastingdienst om verzwegen vermogen op te sporen

26 september 2018

Belastingplan 2020

De Belastingdienst krijgt extra geld om verzwegen vermogen op te sporen. Het gaat om 17 miljoen euro extra die ter beschikking wordt gesteld van het programma Vermogen in het buitenland.
Dit heeft Staatssecretaris Snel van Financiën toegezegd in een brief aan de Tweede Kamer.

Het extra geld voor de Belastingdienst wordt ingezet om ingewikkelde structuren aan te pakken zoals zaken met: een verhulde vestigingsplaats; belastingplichtigen die op voorhand informatie weigeren te verstrekken; deskundige facilitators, zoals advocaten en adviseurs die intensief worden gebruikt om het vermogen te verhullen.

Een intensievere aanpak van dit soort ingewikkelde structuren levert niet direct meer belastingopbrengsten op, omdat het ook veel kost, maar werkt volgens de staatssecretaris ook preventief. Daarnaast komt er steeds meer data beschikbaar vanuit het buitenland. Door middel van onder andere data-analyse kan de fiscus op steeds grotere schaal belastingontwijking en -ontduiking aanpakken.

Indien u zelf (heeft) beschikt over vermogen dat u nog niet heeft aangegeven, neem dan contact op om uw mogelijkheden te bespreken om dit alsnog aan te geven.