Fonds voor Gemene Rekening

Fonds voor Gemene Rekening

Sparen in de BV of OFGR
Indien u enig vermogen vrij beschikbaar heeft, kan investeren in een BV of Open Fonds voor Gemene Rekening een interessante optie zijn. Wij kunnen voor u een berekening maken om de opties te vergelijken en de potentiële besparing inzichtelijk te maken. Uiteraard zijn wij ook beschikbaar voor begeleiding bij het oprichten van een BV of OFGR en de jaarlijkse aangifteverplichtingen hiervan.

Alternatief voor box-3 heffing
Vanaf 2017 is de box 3-heffing ongunstiger geworden voor hogere vermogens vanaf € 250.000,–. Dat is een reden voor vermogende particulieren om te kijken naar andere manieren om hun vermogen onder te brengen. Een alternatief kan zijn het zogenaamde sparen in de BV of een fonds voor gemene rekening.

In tegenstelling tot de fictieve belastingheffing in box 3 worden deze entiteiten belast op basis van het werkelijke rendement. Met de huidige lage rentestanden en rendementen worden deze derhalve gunstiger belast.

Box 3-heffing
De huidige box 3-heffing is gebaseerd op een heffing van 30% over een fictief rendement dat verschillend is voor de verschillende vermogensklassen. Effectief wordt een vermogen tussen de € 25.000 en € 100.000 belast voor ongeveer 0,86%, een vermogen tussen € 100.000 en € 1.000.000 voor 1,38% en boven € 1.000.000 voor 1,62% op jaarbasis.

Belasting BV/OFGR
Een BV of OFGR is een aparte entiteit die belast wordt in de Vennootschapsbelasting; het tarief is in 2021 15% tot € 200.000 winst en 25% daarboven. Om de opbrengsten op te nemen uit de BV wordt ook nog een aanmerkelijkbelangheffing geheven van 26,9%; effectief is de totale heffing dan circa 38% (winst tot € 200.000) in de eerste schijf. Het opnemen uit de BV kan echter uitgesteld worden, waardoor ook een liquiditeitsvoordeel ontstaat. Dit betreft een heffing over het werkelijke rendement. Op basis van de verwachte rendementen kan het voordeel berekend worden ten opzichte van box 3.

Kenmerken BV
Een BV kan door één persoon opgericht worden. De oprichting zelf moet door een notaris gedaan worden. De BV zal moeten worden ingeschreven in het Handelsregister. Er zal jaarlijkse een jaarrekening opgemaakt moeten worden en deze zal moeten worden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel; ook zal er een aangifte Vennootschapsbelasting gedaan moeten worden.

Kenmerken OFGR
Een open fonds voor gemene rekening is een iets lossere rechtsvorm en kan middels een onderhandse akte opgericht worden. Het is echter wel nodig dat de OFGR twee participanten heeft, waarvan één participant maximaal 90% mag bezitten. Echtgenoten kunnen alleen kwalificeren als twee participanten als deze niet in gemeenschap van goederen getrouwd zijn. Kinderen kunnen als participant worden aangemerkt indien zij meerderjarig zijn. De OFGR hoeft niet ingeschreven te worden in het handelsregister en deze gegevens zijn derhalve niet publiek toegankelijk. Ook behoeft er geen jaarrekening gedeponeerd te worden.