Referenties

Gevolgen afschaffing inkeerregeling

28 september 2017

belastingplan 2018

Een van de op Prinsjesdag bekendgemaakte maatregelen is het afschaffen van de inkeerregeling. Onverwacht is de afschaffing echter niet; zie de brief van de staatssecretaris van 12 juli 2017. Reden voor de afschaffing is dat de kans dat zwartspaarders worden gepakt toch al steeds groter wordt en dat een extra stimulans om in te keren dus niet meer nodig is.

Afschaffing inkeerregeling juist nadelig voor schatkist
Dat dit afschaffen juist niet in het belang van de Nederlandse schatkist is, zolang de pakkans nog niet 100% is, beargumenteert de heer Pieter Jansen in Taxlive. Hij stelt ook dat het afschaffen averechts kan werken. Zo schrijft hij dat de inkeerregeling er juist was voor belastingplichtigen die te goeder trouw belastingaangiften onjuist hebben ingevuld, dus zonder kwade opzet. Juist door de strengere strafmaatregelen die hem/haar boven het hoofd hangt bij afschaffing van de inkeerregeling zouden zij de keuze kunnen maken om niet alsnog de aangifte(n) te corrigeren.

Vaak geen opzet in het spel bij zwartsparen
Wij zien op ons belastingadvieskantoor dat dergelijke situaties vaak voorkomen en dat er nog onverwacht veel mensen worstelen met de vraag wat te doen met hun verzwegen buitenlandse tegoeden. In de ogen van de inspecteur gaat het al snel om een opzettelijke of grof schuldige overtreding, maar uit de praktijk weten wij dat dit niet altijd terecht is. In de afgelopen jaren meldden zich bijvoorbeeld regelmatig belastingplichtigen die een erfenis hadden ontvangen bestaande uit niet aangegeven vermogen in het buitenland. Het kan bijvoorbeeld gaan om een nalatenschap van de vader waarbij men pas kort voor of zelfs na het overlijden van het buitenlands vermogen heeft vernomen. De erfgenamen hebben allemaal hun eigen leven en de moeder heeft geen weet van mogelijke consequenties en kan eigenlijk prima rondkomen van haar AOW. Probeer dan maar eens alle neuzen dezelfde kant op te krijgen; wij zullen u besparen tot wat voor discussies dat leidt want dan wordt dit stuk wel erg lang. In ieder geval wordt er in dergelijke situaties vaak ten onrechte geen actie ondernomen.

Wat is nu verstandig?

Mocht u zich herkennen in bovenstaande schets, dan adviseren wij u met klem om toch zo spoedig mogelijk te gaan handelen en zelfs niet te wachten tot het einde van dit jaar.  Zelfs al vraagt u maar de gegevens van de bank op; dan bent u immers een flink stuk op weg. De melding en het beroep op de inkeerregeling kunnen we snel regelen voor u; neem nu contact op.