Referenties

Inkeerregeling en box 3 ontwikkelingen

25 april 2022

expat tax advice

De recente box-3 ontwikkelingen hebben ook invloed op de inkeerregeling, of meer specifiek, op de vaststellingsovereenkomsten. Dit geldt voor de jaren 2017 t/m 2020; het kerstarrest heeft geen betrekking op de jaren daarvoor. In de vaststellingsovereenkomst kan geen definitieve uitspraak worden gedaan over de jaren 2017 t/m 2020, zoals vermeld in het voorbeeld van een brief over de vaststellingsovereenkomst zoals wij deze regelmatig ontvangen:

Voor de meeste situaties met een substantiële box 3-heffing hebben wij reeds bezwaar gemaakt over de laatste jaren.

De jaren voor 2017

Het Kerstarrest gaat over vermogensrendementsheffing vanaf 2017. Recent deed een belastingplichtige tijdens een inkeerregelingprocedure een beroep op het kerstarrest voor box-3 inkomen over de jaren 2013 t/m 2016. De fiscus had een correctie op het box-3 inkomen gedaan over deze jaren waarin de man meer dan € 270.000 op een Zwitserse bankrekening staan volgens de fiscus. De belastingrechter oordeelt echter dat de correcties, volgens de belastingwet berekend, terecht zijn. Zelfs nu deze manier van berekenen volgens het kerstarrest afgekeurd is, is de belastingrechter dus geneigd om voor 2017 verzwegen buitenlandse banksaldi volgens het wettelijk systeem te laten belasten.