Referenties

Internationaal werken en fiscale gevolgen coronavirus

12 februari 2021

maatregelen covid-19

Update 12-2-2021

Wist u dat het coronavirus en zijn maatregelen ook gevolgen kunnen hebben voor uw belastingaangifte 2020? Uw fysieke werklocatie is fiscaal erg belangrijk en bepaalt waar u inkomstenbelasting moet betalen. Zag uw internationale woon-/werksituatie er in 2020 anders uit dan verwacht door het coronavirus? Werkte u bijvoorbeeld meer dan verwacht in Nederland voor uw buitenlandse werkgever? Of andersom, werkte u meer dan verwacht vanuit het buitenland voor uw Nederlandse werkgever? Houd er rekening mee dat ook dit fiscale gevolgen kan hebben. Wij kijken graag naar uw situatie.

Gaat uw internationale woon-/werksituatie er ook in 2021 anders uitzien dan is het raadzaam om te anticiperen op eventuele belastinggevolgen. U kunt uw situatie aan ons voorleggen om er voor te zorgen dat deze belastinggevolgen minimaal zijn.

Welke situaties?

Door het COVID-19 coronavirus is er veel veranderd voor werkenden. Dat is al het geval voor mensen die gewoon in Nederland werken, maar wat indien u normaal gesproken een internationale woon- /werksituatie heeft? Het kan dan allemaal anders lopen dan gepland. U moet misschien noodgedwongen in een ander land werken dan u dacht of kunt tijdelijk niet werken, bijvoorbeeld in onderstaande situaties:

  • u moet gedwongen thuis werken in Nederland en kunt niet meer werken in het buitenland;
  • u kunt niet meer in het buitenland werken en kunt ook niet vanuit Nederland thuiswerken, maar krijgt uw loon wel doorbetaald;
  • of u kunt niet meer in het buitenland werken, maar het werk ook niet vanuit Nederland doen en krijgt geen loon doorbetaald, maar u ontvangt een (tijdelijke) WW-uitkering;
  • Het kan ook zijn dat u helemaal niet kunt werken omdat u zelf en/of gezinsleden ziek thuis zijn door het coronavirus;
  • Of uw detacheringscontract of uitzending in het buitenland is uitgesteld of juist verlengd vanwege de situatie.

Er zijn dan ook fiscale gevolgen omdat er in een ander land belasting zal worden geheven dan normaal/ verwacht.
Voorbeeldsituatie fiscale gevolgen coronavirus bij internationaal werken.

Eerder berichtten wij al dat er gelukkig geen gevolgen zijn voor sociale verzekeringen (indien u over de grens woont of werkt in de EU, EER of Zwitserland). Zit u in een situatie zoals hierboven genoemd en wilt u weten wat dit voor fiscale gevolgen zal hebben of hoe u hiermee rekening kunt houden? Neem dan contact met ons op en leg uw situatie aan ons voor.