+31 (0)174 244 725
  • en

Monumentenaftrek

Monumentenaftrek

Lees hier over de laatste ontwikkelingen op het gebied van de Monumentenaftrek voor Rijksmonumenten. Als specialist op het gebied van de aftrek monumentenkosten en overdrachtsbelasting monument kunnen wij u adviseren over uw fiscale mogelijkheden en samen met u streven naar een optimale aftrek.

Onderhoud rijksmonument nu nog aftrekbaar
Als u een rijksmonument gaat kopen of uw monument gaat verbouwen, geldt er voor de particuliere rijksmonumentenbezitter een fiscale tegemoetkoming in de vorm van de aftrek onderhoudskosten voor rijksmonumenten. Dit geldt in ieder geval nog voor onderhoudskosten die gemaakt zijn in 2018. De mogelijke afschaffing van de Monumentenaftrek is uitgesteld tot 1 januari 2019. Eerder was in het Belastingplan 2017 opgenomen dat de aftrek onderhoud rijksmonument zal komen te vervallen per 1 januari 2017. Minister van OCW Jet Bussemaker heeft toen echter naar aanleiding van veelvuldig protest uit de monumentensector en belanghebbenden en vanuit de Kamer besloten in ieder geval de Monumentenaftrek in 2017 nog te handhaven. Zij gaf aan dat als het aan haar ligt de afschaffing Monumentenaftrek in 2018 in zal gaan. Dat is dus sowieso uitgesteld tot 2019.

Optimaal benutten van mogelijkheden belastingvoordeel
In de praktijk worden de mogelijkheden tot fiscaal voordeel bij een rijksmonument vaak niet optimaal benut. Om dit optimale resultaat toch te bereiken is een goede presentatie van de aftrekpost van groot belang. Dit betekent dat er bijvoorbeeld een duidelijke scheiding gemaakt wordt tussen de aftrekbare vernieuwingskosten en niet-aftrekbare wijzigingskosten. Het verschil hiertussen is vaak subtiel; een gedeelte van de veranderingskosten kan ook – aftrekbaar – onderhoud of vernieuwing betreffen.

Omvangrijke aftrekposten krijgen doorgaans veel aandacht van de fiscus, waarbij dan een goed onderbouwde toelichting van doorslaggevend belang is. Het beste resultaat wordt meestal behaald, als u al in een vroeg stadium (offertes) een adviseur inschakelt. Zo bent u er zeker van dat de mogelijkheden optimaal benut worden. Uw monument kost immers al geld genoeg.

Laat ons uw verhaal horen
Onze oprichter en Senior partner Hans Suurmond is zeer betrokken bij monumenteneigenaren die de dupe zullen zijn van de afschaffing van de Monumentenaftrek. Hij heeft in een brief aan de vaste Kamer commissie voor Financiën zijn zorgen en bezwaar uiteengezet, waarin hij reacties van monumenteneigenaren die hij heeft gesproken meeneemt. De commissie heeft besloten dat de brief desgewenst betrokken kan worden bij de behandeling van het wetsvoorstel, dus protest heeft zeker zin. Neemt u dus gerust contact met hem op om uw situatie voor te leggen.