Monumentenaftrek

MonumentenaftrekOnderhoudskosten die u in 2018 aan uw monumentenpand heeft (gehad), zijn nog aftrekbaar in de aangifte inkomstenbelasting 2018. Sinds 1 januari 2019 is de monumentenaftrek vervangen door een subsidieregeling. Deze geldt voor onderhoudskosten die in 2019 en latere jaren worden gemaakt. Lees hier de laatste ontwikkelingen rondom de monumentenaftrek.

Als specialist op het gebied van de aftrek monumentenkosten en overdrachtsbelasting monument kunnen wij u adviseren over uw fiscale mogelijkheden en samen met u streven naar een optimale aftrek.

Optimaal benutten van mogelijkheden belastingvoordeel
In de praktijk worden de mogelijkheden tot fiscaal voordeel bij een rijksmonument vaak niet optimaal benut. Om dit optimale resultaat toch te bereiken is een goede presentatie van de aftrekpost van groot belang. Dit betekent dat er bijvoorbeeld een duidelijke scheiding gemaakt wordt tussen de aftrekbare vernieuwingskosten en niet-aftrekbare wijzigingskosten. Het verschil hiertussen is vaak subtiel; een gedeelte van de veranderingskosten kan ook – aftrekbaar – onderhoud of vernieuwing betreffen.

Omvangrijke aftrekposten krijgen doorgaans veel aandacht van de fiscus, waarbij dan een goed onderbouwde toelichting van doorslaggevend belang is. Het beste resultaat wordt meestal behaald, als u al in een vroeg stadium (offertes) een adviseur inschakelt. Zo bent u er zeker van dat de mogelijkheden optimaal benut worden. Uw monument kost immers al geld genoeg.

Neemt u dus gerust contact met hem op om uw situatie voor te leggen.

Ook inzake de subsidieregeling kunnen wij u adviseren.