Nieuwsbrief Aangifte Inkomstenbelasting 2018

Tien aandachtspunten Belastingdienst aangifte 2018

De Belastingdienst zet in twee handreikingen de 10 belangrijkste aandachtspunten op een rij voor de aangifte inkomstenbelasting 2018.

Het gaat om de volgende onderwerpen:

1. Restant persoonsgebonden aftrek (PGA)
2. Eigen woning en echtscheiding
3. Eigen woning: hypotheekverhoging
4. Starters op de woningmarkt
5. Studiekosten
6. Resultaat overige werkzaamheden (ROW)
7. Afkoop lijfrente
8. Onjuiste verdeling – fiscaal partnerschap
9. Ervenrekening
10. Cryptovaluta

Als één of meerdere van deze onderwerpen bij u van toepassing is, dan is het belangrijk dat hier extra aandacht aan besteed wordt. De controle van de Belastingdienst zal zich focussen op deze punten.

Mogelijke aftrekposten 2018

In de aangifte inkomstenbelasting 2018 bestaan de volgende aftrekposten om uw belastbaar inkomen te verlagen:

  • hypotheekrente van uw eigen woning
  • premies lijfrente
  • niet-vergoede ziektekosten (o.m. geneeskundige hulp, voorgeschreven medicijnen en reiskosten van ziekenbezoek)
  • onderhoudsverplichtingen aan ex-echtgenoot o.m. in de vorm van alimentatie
  • giften aan erkende charitatieve instellingen (zie de ANBI-lijst)
  • studiekosten en andere scholingsuitgaven
  • onderhoud- en restauratiekosten van een rijksmonumentenpand (laatste maal)
  • reiskosten voor regelmatig woon-werkverkeer per openbaar vervoer
  • weekenduitgaven voor gehandicapten

Let u er wel op dat er voor een aantal aftrekposten een drempel of andere aanvullende voorwaarden bestaan, waardoor uw uitgaven mogelijk toch niet tot aftrek leiden. Denkt u voor een aftrekpost in aanmerking te komen, maar heeft u hier nog vragen over, neem dan gerust contact met ons op.

Voor kosten van onderhoud van een rijksmonument is 2018 het laatste jaar dat aftrek mogelijk is; alle kosten die nog in 2018 betaald zijn, kunnen opgenomen worden.

Belastingrente

Met de belastingrenteregels, zal de Belastingdienst vanaf 1 juli 2018 rente berekenen over een te betalen bedrag voor de aangifte 2018. Deze rente bedraagt momenteel 4% voor de Inkomstenbelasting en 8%(!) voor de Vennootschapsbelasting. Verwacht u een hoge aanslag en wilt u de rente hierover vermijden, neem dan contact op voor het aanvragen van een voorlopige aanslag. In geval van een teruggave vergoedt de Belastingdienst nog maar beperkt rente.

Vooraf ingevulde aangifte zorgvuldig checken

Dit jaar heeft de Belastingdienst aangegeven dat sommige gegevens in de vooraf ingevulde aangifte onjuist kunnen zijn, onder meer met betrekking tot hypotheekrenteaftrek. De meeste aftrekposten worden hierin ook niet meegenomen. Daarnaast blijken hypotheekjaaroverzichten van banken niet altijd correct te zijn.

Er zijn overigens ook diverse situaties waarbij de Belastingdienst geen uitnodiging tot het doen van aangifte verstuurd, terwijl de aangifte wel verplicht is. Dit komt bijvoorbeeld voor als er een onderneming aanwezig is, of onroerend goed.

Of u nu een bericht ontvangen heeft of niet, het is altijd verstandig om goed te kijken naar uw fiscale situatie, en of u nog besparingsmogelijkheden heeft.

Schenkingsaangifte

Indien u schenkingen doet aan uw kinderen of andere personen boven de vrijstelling, dan is hier Schenkbelasting over verschuldigd. In 2017 bedroeg de jaarlijkse schenkvrijstelling voor schenkingen aan kinderen € 5.320 (2018: € 5.363) en aan overige verkrijgers € 2.129 (2018 € 2.147). Indien u een schenking heeft gedaan hoger dan de jaarlijkse vrijstelling, dient u hiervoor aangifte te doen.

Verder bestaan er hogere éénmalige vrijstellingen voor kinderen ten behoeve van een dure studie of eigen woning. Vanaf 2017 bestaat er onder bepaalde voorwaarden weer de mogelijkheid om een schenking van € 100.000,– te doen belastingvrij. Om de vrijstelling te claimen is het ook nodig om een aangifte Schenkbelasting te doen. In principe moet een aangifte Schenkbelasting al voor 1 maart ingediend worden. Mocht dit nog niet gedaan zijn of heeft u hierover nog vragen, dan helpen wij u graag verder.

“Heel blij en dankbaar ben ik weer dat uw kantoor opnieuw mijn aangifte heeft verzorgd. Het is fijn dat ik weet dat u dit voor mij nog steeds wilt doen.”

– Cliënte sinds 15 jaar  –

“Buitengewoon tevreden met de afwerking van ingewikkelde en zeer diverse belastingzaken en aangiftes in verband met emigratie naar Zweden. Lastige kost voor ons als leken die steeds en zeer snel voor ons in duidelijke taal werd uitgelegd. Kortom; wij zijn zeer tevreden klanten niet op het laatst vanwege de persoonlijke benadering. Hartelijk dank Sander Suurmond. Wij blijven graag nog jarenlang van uw expertise gebruik maken!”

– Artie van Tuijn –

“Dhr. Sander Suurmond stond mij direct te woord n.a.v. een aanvraag voor een internationaal belastingadvies. In een kort telefoongesprek waren een hoop zaken direct helder. Vriendelijkheid, begrip en snelle afhandeling waren erg prettig in mijn situatie en in de toekomst zal ik zeker opnieuw contact opnemen indien nodig.”

– Nederlandse international uit Libanon –

Wie zijn Suurmond Belastingadviseurs

Al vanaf 1986 is internationaal belastingadvies onze focus waarmee wij als onze cliënten graag bijstaan.

Wij voorzien ook in advies bij andere internationale situaties zoals werken in het buitenland, inkeerregeling, m-biljet en remigratie of een tweede huis in het buitenland. De toegevoegde waarde die wij door ons fiscale advies kunnen bieden, vormt voor ons daarbij het speerpunt. Tevens dient niet over het hoofd te worden gezien dat een correcte aangifte problemen in de toekomst voorkomt. Dat bespaart tijd, geld en zorgen. Een hele belasting minder!

suurmond belastingadviseurs internationaal belastingadvies inkeerregeling belastingaangifte emigreren

Contact

J.C. Suurmond & zn. Belastingadviseurs
Zwarte Zee 100
3144 DE Maassluis
+31 (0)10-3033701
belastingadvies@jcsuurmond.nl

Nieuws

Nooit meer belastingtips mislopen? Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief!

Algemene informatie

KvK Handelsregister: 27224918
BTW-nummer: NL 8016.36.668.B.01
Belastingconsulentennummer: 330826

Socials