Referenties

Noodpakket 2.0: fiscale maatregelen verlengd tot 1 oktober 2020

9 juni 2020

verlengde maatregelen noodpakket 2

Vanaf 1 juni tot 1 oktober 2020 is het tweede noodsteunpakket voor ondernemers van kracht. Hiermee wil de overheid de economische gevolgen van de coronacrisis opvangen, zo veel mogelijk de werkgelegenheid behouden en de schade voor werkenden en het bedrijfsleven beperken. In de Kamerbrief van 28 mei jl. wordt het noodpakket 2.0 toegelicht. Voor meer informatie zie ook https://www.kvk.nl/corona/noodpakket-2-nieuwe-regelingen-per-juni/.

Het is de bedoeling dat dit tweede pakket beter gericht is op ondernemers die echt steun nodig hebben. Bijvoorbeeld door een tegemoetkoming voor vaste lasten (TVL, opvolger van TOGS) van maximaal 50.000 euro voor mkb-bedrijven die door de coronacrisis aanzienlijk omzetverlies leiden. Deze regeling geldt voor bedrijven in bepaalde getroffen sectoren die dan ook onder bepaalde aangewezen SBI-codes in het handelsregisters ingeschreven moeten zijn. Ook zijn de NOW en de Tozo in aangepaste vorm verlengd. De NOW betreft een subsidie voor de loonkosten voor bedrijven met meer dan 20% omzetverlies. De TOZO is een regeling voor zelfstandige ondernemers waarmee hun inkomen aangevuld wordt tot het sociaal minimum. In de nieuwe regeling wordt wel gekeken naar het inkomen van de partner.

Ook de volgende fiscale coronamaatregelen worden verlengd:

  • de versoepeling van het urencriterium, ook voor seizoensgebonden IB-ondernemers;
  • de twee goedkeuringen bij een betaalpauze voor de hypotheeklasten;
  • het bijzonder uitstel van betaling voor diverse belastingen;
  • de versoepeling van de deblokkeringsmogelijkheden van een g-rekening;
  • de verlaging van de belasting- en invorderingsrente naar 0,01%